Trestní a přestupková řízení v praxi


Kauza „Ukřižovaná kočka“
 10. září 2007, Redakce


Zpráva o tomto obzvlášť zavrženíhodném případu týrání zvířete na veřejném prostranství vyšla 27.7.07 v deníku Šíp a vzápětí dostala na webbové stránky, kde rozpoutala diskusi oprávněně rozhořčených návštěvníků. Mnozí z nich se na nás obrátili s návrhem, abychom podali trestní oznámení.
Podnět k postupu podle §158 TrŘ jsme podali 31.7.07. Sdělení Obvodního st. zastupitelství pro Prahu 4 jsme obdrželi 14.8.07 a Vyrozumění Policie ČR, Obvod. řed. Praha 4, Místního odd. Lhotka, jsme obdrželi dnes. Z textu „vyrozumění“ vyplývá, že orgány činné v trestním řízení zahájily šetření již 27.7.07, vytipovaly 2 podezřelé osoby a pokud budou mít důkazy pro zahájení trest. stíhání, předají spisový materiál SKPV. Bohužel se nedomníváme, že „podezřelé osoby“ budou usvědčeny a odsouzeny, ale zkušenosti s kauzami např.
Kauza odcizeného kocoura Garfielda“ a „Střílení koček v Černošicích“ , jednoznačně prokázaly, že trestní a přestupková řízení mají smysl, neboť pachatele odradí od páchání dalšího týrání zvířat. Každopádně Vás budeme informovat o vývoji této kauzy.
Zpět