O nás


Zápisy ze sněmů
 , Redakce
Zápis z dvacátého prvního sněmu 30. července 2022
Zápis z dvacátého prvního sněmu 10. července 2021
Zápis z dvacátého sněmu 7. června 2020
Zápis z devatenáctého sněmu 7. června 2019
Zápis z osmnáctého sněmu 30. června 2018
Zápis z sedmnáctého sněmu 24. června 2017
Zápis z šestnáctého sněmu 25. června 2016
Zápis z mimořádného sněmu 28. listopadu 2015
Zápis z čtrnáctého sněmu 14. prosince 2014
Zápis z třináctého sněmu 14. prosince 2013
Zápis z jedenáctého sněmu 30. června 2012
Zápis z desátého sněmu 25. června 2011
Zápis z devátého sněmu 26. června 2010
Zápis z mimořádného sněmu 26. června 2009
Zápis z mimořádného sněmu 26. června 2006
Zápis z mimořádného sněmu 26. června 2005
Zápis z mimořádného sněmu 26. června 2004


Zápis 22. Sněm První společnosti za práva koček

Místo a datum konání: 30.7.2022, Dolní Černošice, Praha 5

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Daniel Král, Markéta Holečková

Omluveni:
Hanka a Dan Zelinkovi, Jarka Svobodová, Lenka Mašková, Bea Espinoza, Honza Mareš, Soňa Jahelková, RNDr.Jan Dvořák

Neomluveni: MVDr. Marta Benešová*, Lenka Fejlová*, PaedDr. Blanka Dvořáčková*, Květoslava Senarová*, Mirka Richterová
Těmto členům jsme museli zrušit členství ve společnosti (*) z důvodů nekomunikace.

1/ Rekapitulace činnosti spolku:
Společnost pečovala o opuštěné kočky v depozitech vedených členy Společnosti v Hodoníně, Bohumíně, Náchodě, Žikově u Petrovic, atd. Iniciovala a podporovala vznik občanských sdružení později zapsaných spolků na ochranu koček, spolupracovala s dalšími spolky, účastnila rozličných seminářů ochrany zvířat před týráním a připomínkování zákona. Členové Společnosti pomáhali opuštěným, zatoulaným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají, Společnost přispívala finančně jednotlivcům i spolkům na kastrace koček bez domova. Společnost se podílela na osvětě mezi obyvatelstvem, tisku materiálů, či vydání publikací, které pomáhaly finančně podpořit práci ochránců.

2/ Důvod ukončení činnosti Společnosti:
Stáří a zdravotní stav členů Společnosti, žádný zájem ze strany mladší generace

3/ Řešení zániku spolku, volba likvidátora:
Zde přítomní se dohodli jednomyslně na ukončení činnosti a likvidaci Společnosti k 31.12.2022. Likvidátorem byla zvolena jednohlasně Jana Petrželková. Vzhledem k tomu, že Společnost žádný majetek nemá, bude se likvidace týkat jen finančních prostředků. Veškerý movitý majetek či PPS byl ve vlastnictví členů Společnosti (používali jej ve prospěch Společnosti).

4/ Řešení financí na účtech v Raifce a Fio:
Účty budou ukončeny a vyřešeny k 31.12.2022. Případné zbývající finance budou převedeny na pomoc kočkám jiných útulků, spolků či společností - rovněž do 31.12.2022.

5/ Návrh Nadačního fondu ve prospěch opuštěných koček:
Jsou 2, stručný od profesora JUDr. Smejkala a opsaný z internetu z let 2004. Hledají 2 členky či členové do Správní a Dozorčí rady. Případným zájemcům text Statutu NF pošleme.

6/ Diskuze a rozloučení
Byl to mňaufakt už poslední a mňauúžasný Sněm. Velké díkůvzdání všem členům, kteří poslali zplnomocnění k zastoupení. Velké poděkování našemu nejváženějšímu členovi, panu RNDr. Jiřímu Dvořákovi za obětavou péči o opuštěné kočky, a to jak doma, tak v Azylových stanovištích Domova důchodců, za skvělou komunikaci a za příspěvky na stránky. Velké díkůvzdání naší Janě, paní Petrželkové obětavé místopředsedkyni a účetnici. Všem členům ještě jednou moc děkujeme za pomoc opuštěným kočičákům, za činnost a podporu První společnosti za práva koček, z. s. a vám všem vespolek přejeme vydařené prázdniny

30. 7. 22 zapsaly: Alice Oppová a Markéta Holečková

Zápis 21. Sněm První společnosti za práva koček

Místo a datum konání: 10.7.2021, zahrada Oppových, Dolní Černošice, Praha 5

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Markéta Holečková, Miroslava Richterová, Jana Petrželková, kočky Máťa, Marýš, Tonča, Trixí Oppovic.

Omluveni:
všichni, kteří poslali zplnomocnění k zastoupení
Nevpuštěni: kocour Moury z důvodu nevhodného chování vůči kočičím účastnicím schůze (je nenapravitelný, pacholek ušatý)

Nepřítomné: kachny ( z důvodu vysoké vody, i když jsme se na jejich průvod moc těšili)Schůze začala v 11 hodin za velmi příjemného počasí přivítáním a podáním kávy, čaje a výborným rybízovým koláčem, který upekla Alice s nasazením života při boji s troubou (nemyslíme tím Jíru). V 11,30 dorazila pí Petrželková (ona nikdy nepřijde včas, ale nemůže za to, nemá doma hodinky ani hodiny) a okloboukovala všechny přítomné slušivým modelem letního „slamáčku“ neboť dle jejího názoru se žádná zahradní akce rozhodně nemůže obejít bez patřičné pohlavní pokrývky.

Konečně se mohlo začít diskutovat.

Nejprve se probraly duhy i neduhy všech našich domácích chovanců, protože v drtivé většině jde o nalezence, tudíž jedince, kteří si životem nesou nějaký hendikep, ať už psychický nebo fyzický, kterému je nutno po zbytek jejich života věnovat patřičnou pozornost.

Tato debata byla natolik vysilující, že jsme s povděkem přivítali podávaný oběd: čočkový salát s vajíčky a zeleninou a výborným celozrnným chlebem. Byl tak mňamozní, že si většina přidávala.

Protože oběd byl lehký a neuspali jsme jím své mozky, mohli jsme vzápětí pokračovat bez šlofíčku -v plánovaném programu :


Rekapitulace činnosti v roce 2020

Činnost byla, stejně jako v celém dění roku, poněkud ovlivněna covidem, zákazy a opatřeními. Nicméně neustala! Všichni členové dál pomáhali opuštěným, zraněným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají. Veškeré krmivo bylo hrazeno z vlastních zdrojů členů, z darů Společnosti pak bylo hrazeno léčení, kastrace, léky apod. Z prostředků Společnosti byl Honzovi Marešovi uhrazený i odchytový kurz, věříme, že ho bude pilně využívat!

Mimořádně podstatnou část tvořila opět osvětová činnost a rady ohledně kastrací, zveřejňování zpráv o ztracených zvířatech a zvířatech v nouzi, dodržování zákonů a odkazy na patřičné paragrafy, petice apod. Toto břemeno leží z největší části na Alici, děkujeme moc!


Návrh činnosti v příštím období:

Pokračovat ve stávající činnosti a pokusit se získat další nové mladší milovníky koček a zvířat vůbec k pomoci. Aktivně propagovat ochranu zvířat, přírody a vod. Bojovat proti plýtvání v jakémkoli směru, zejména potravinami a vodou. Ukazovat, jak bezbolestně a chutně snížit spotřebu masa.

(V souvislosti s tímto bodem byly na stůl podány 3 vegetariánské pomazánky, které spáchala Jana: brokolicová, drožďová a celerová + kváskový chléb + zelenina. Bohužel po předchozích hodech už nikdo nemohl a tak jsme jen tak uďobávali)

Na řadu přišlo zamyšlení nad situací koček v době před listopadem a nyní. Nakonec jsme se shodli na tom, že ač by se mohlo zdát, že jsou na tom nyní kočky obecně hůře, není to pravda. Kočky konečně vystoupily z nicoty a dostaly se do vědomí lidí. Vznikla řada spolků, sdružení i dobrovolníků, kterým osud koček rozhodně není lhostejný a kteří vydávají síly, nervy i finance na jejich záchranu. Veterináři nyní automaticky navrhují kastrace koček a není to z důvodu finančního zisku. O kočkách se zkrátka konečně mluví, případy týrání se konečně dostávají na světlo a k soudu a to je všechno moc dobře. Je nutné vytrvat, i když nás mnohdy ze všech těch hrůzných zjištění a příběhů bolí srdce natolik, že máme pocit, že už víc neuneseme. Ale to dáme, od toho jsme tady!


A pak již začalo běžné povídání o životě, práci, radostech a strastech a také nemocech, padlo pár žertovných příhod, obdivovala se zahrada a následovalo pomalé balení a rozchod. Korunu všemu nasadila Jana, která si stihla během sněmu totálně vybít vlastní zapomnětlivostí baterii v autě a byla neschopná, nejen jízdy. Okamžitě požádala o azyl a nocleh a bědovala, co kočičí panstvo doma bez večeře a ňuňánkování. V obavě o vlastní lože ale Jirka přinesl nabíječku a tak všechno dobře dopadlo.

Tak ahoj ve zdraví za rok. A přijďte všichni, těšíme se.

P.S. Kdo na příštím sněmu vytáhne mobil, bude na místě bez milosti zastřelen. Jsme dospělí, ne děti!

Foto: Mirka Richterová a Alice Oppová

Zapsala: Jana Petrželková
Zápis 20. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 25. července 2020, místo konání: Dolní Černošice

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Markéta Holečková, Mgr. Bea Espinoza, Jan Mareš, Pavlína Marešová

Omluveni, plnou moc zaslali:
Lenka Mašková, Soňa Jahelková, Hanka a Dan Zelinkovi, RnDr, Jan Dvořák, Jarka Svobodová
Neomluveni: ostatní

1/ přivítání, zahájení
Sněm se konal v rezidenci Oppových. První dorazil Honza Mareš s Pavlínou. Naštěstí v pořádku, ač riskovali cestu vlakem. Markéta s Beou přijely také bez úhony autem a Jana dojela na Šemíkovi s dary – lízátky a kočičími klíčenky od výtvarnice Honsové. Po mohutném přivítání a dělení klíčenek Sněm započal a vzápětí byl přerušen příchodem hejna kachen od Berounky, které se spravedlivě dožadovaly své pravidelné porce chleba a zrní. Po milém zpestření mohl Sněm pokračovat.

2/ rekapitulace činnosti spolku v roce 2019:
Členové Společnosti pomáhali opuštěným, zatoulaným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají a také mají všichni několik kočičích ztracenců a tuláků přímo doma ve vlastní péči. Společnost přispívala ze všech svých – bohužel malých, závislých povětšinou na darech – sil finančně jednotlivcům i spolkům na kastrace koček bez domova. Podstatnou část činnosti tvořila i osvěta ohledně kastrací koček, dodržování zákonů, zveřejňování údajů o ztracených kočkách a rady nešťastným majitelům. Této činnosti se denně na 200% věnovala hlavně Alice.

3/ návrh činnosti členů a spolku v roce 2020:
Pokračování ve stávající činnosti, zejména v ohledu veškeré osvěty.

4/ diskuze:
Zhodnotili jsme souhrnnou 20letou činnost naší Společnosti jako velmi přínosnou. Rozhodli jsme se, že podáme přihlášku na odborný kurs o novele zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání s názvem: Aplikace zákona na ochranu zvířat ve městech a obcích. Jedná se o nové povinnosti a kompetence obcí ORP a co naopak v jejich kompetencích nebude, co nového čeká chovatele psů a koček a jak bude stát hradit náhradní péči o zvířata. Kurs se koná 6. října 2020 (úterý), na adrese: Pražská teplárenská, Praha 7, Partyzánská 1/7. Bude trvat cca od 8 do 15 hod. a žádáme členy, aby důsledně zvážili možnost vlastní účasti. Toto je pro nás opravdu důležité a Alice to prostě se svojí páteří neusedí. Skutečně voláme SOS.

5/ občerstvení, zábava:
Sněm se letos konal za nádherného počasí na zahradě pod veleslunečníkem a všichni jsme se moc rádi viděli. Přidalo se k nám i kočičí panstvo (s výjimkou chudáka rváče Mouryho) a bylo nadšeně obdivováno. Jen z občerstvení se bohužel stala žranice – měli jsme mňauúžasný čočkový salát, rybízový a třešňový koláč, nivovou pomazánku, alko i nealko, kafíčko, zmrzlinu s karamelem a šlehačkou…..no prostě jsme se všichni jen kulili J a to ještě byla v záloze pizza. Během hodování jsme se prali o slovo a mnozí museli být napomínáni, protože všichni najednou chtěli vypovědět svoje legrační příhody s kočičáky.

Byl to mňauúžasný Sněm. Škoda, že jste tu nebyli. Tak příště určitě všichni!!! Pod značkou: šnorchl povinný, ploutve vhodné (vysvětlí Honza Mareš, pokud se přestane smát).

Velké díkůvzdání všem účastníkům. Omluvené členy zdravíme a všem členům vespolek přejeme mňauúžasné prázdniny:-)

Linduš vítací
Linduš vítací
Zápis 19. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 7. července 2019, místo konání: Dolní Černošice

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Markéta Holečková

Omluveni, plnou moc zaslali:
Soňa Jahelková, Hanka a Dan Zelinkovi, Jarka Svobodová, Mg. Bea Espinoza
Neomluveni: ostatní

Program
1/ přivítání
S radostí jsme s Lindánkem přivítali naší mňauúžasně váženou paní Janu Petrželkovou, která se obětovala a dorazila, přestože má poškozenou rohovku a nechává se přejmenovat na Žižkovou či Pidlookou:-) Neméně radostně jsme přivítali i naší místopředsedkyni Markétu Holečkovou:-) Pochutnali si na mňamkózně připáleném (to je kec, nevěřte!) koláči s rybízem a posilněni jsme se pustili do sněmování.

2/ rekapitulace činnosti členů a sídla Společnosti
Jednotliví členové vykázali příjem několika koček do svých domácích minidepozit. Členové Společnosti pomáhali opuštěným, zatoulaným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají a Společnost přispívala finančně jednotlivcům i spolkům na kastrace koček bez domova.

3/ zpráva o činnosti Společnosti v roce 2018
Sídlo Společnosti A. + J. Oppovi pečovali o 10 kočičáků, zajišťovali chod organizace, komunikaci s depozity, se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti. Společnost v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Paní Jana Petrželková kromě péče o kocouřiska a psaní příběhů na stránky, vyúčtovala příjmy a výdaje a napsala zprávu o hospodaření Společnosti, za což jí velmi děkujeme. Také pomáhá krmit uličníčky v místě bydliště a pomáhá radou i materiálně majitelům koček, kteří jsou v nouzi.
Paní Markéta Holečková pečuje doma o 12 kočičáků, z toho je zhruba 5 na umístění. Proběhla kastrace koček, zbývají kastrace 2 kocourů. V březnu se jeden z 1,5ročních kocourů "vrátil" bez zadních nohou (chytil se do tzv. želez čili čelisťových pastí, jejichž používání, ale i prodávání je nezákonné již od roku 2007), po úvaze byl nakonec kocourek odoperován, přes 2 revize a 1 reoperaci se kocourek báječně zotavil - byly mu 2 organizacemi přislíbeny náhražky, aby se mu lépe "chodilo". Dále p. Holečková stále spolupracuje s Pražským spolkem na ochranu zvířat, i po přestěhování z Prahy do Kutné Hory - telefonicky poskytuje poradenství ohledně venkovních koček a jejich zabezpečení (boudičky). Navázala další spolupráci s místní kutnohorskou Ligou na ochranu zvířat. V okolí se stará o potulníčky, příp. odléčuje domácí kočky, o které se místní nepostarají. Instalovala na svém pozemku zateplenou boudičku pro potulníčky.
P. Bea Espinozová se stará o své kočky a zároveň pečuje o nemocné a handicap. kočičáky z ulice (2 kočky, 1 slepý kocour, 2 kocouři z porodu zachráněné kočky), spolupracuje i s dalšími organizacemi (kočičími a psími), podílí se na přesunech a záchraně ohrožených psů do soukromých útulků.
Ostatní členové Společnosti se rovněž všichni starají o kočky v domácích depozitech, krmí dle možností uličníčky a pomáhají s péčí o kočky ve svém okolí. Za což jim velmi děkujeme.

4/ návrh činnosti členů a depozit v roce 2019
Pokračování ve stávající činnosti… Zhodnotili jsme souhrnnou 19letou činnost naší Společnosti jako velmi přínosnou:-)

6/ občerstvení, rozloučení
Poté jsme se pustili do hodování a obdivování kočičáků Byl to krásný, a už "snad fakt poslední Sněm kočičího společenstva". Moc děkujeme účastníkům včetně Linduše:-) Omluvené členy tímto zdravíme. S pozdravem krásné prázdniny všem:-)

Zapsaly: Jana Petrželková, Alice Oppová, Markéta Holečková

Linduš vítací
Zápis 18. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 30. 6. 2018, místo konání: Dolní Černošice

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková

Omluveni, plnou moc zaslali:
Lenka Mašková, Soňa Jahelková, Hanka a Dan Zelinkovi, RnDr, Jan Dvořák, Honza Mareš

Neomluveni: ostatní

Program
1/ přivítání
S radostí jsme s Lindánkem přivítali naší mňauúžasně váženou paní Janu Petrželkovou, která přijela v novém autě, pochutnali si na mňauúžasném koláči s rybízem a posilněni jsme se pustili do sněmování.

2/ rekapitulace činnosti členů a sídla Společnosti
Jednotliví členové vykázali příjem několika koček do svých domácích minidepozit. Členové Společnosti pomáhali opuštěným, zatoulaným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají a Společnost přispívala finančně jednotlivcům i útulkům na kastrace koček bez domova.

3/ zpráva o činnosti Společnosti v roce 2017
Sídlo Společnosti A. + J. Oppovi pečovali o 10 kočičáků, zajišťovali chod organizace, komunikaci s depozity, se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti. Společnost v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Paní Jana Petrželková kromě péče o kocouřiska a psaní jejich příběhů na stránky, vyúčtovala příjmy a výdaje a napsala zprávu o hospodaření Společnosti, za což jí velmi děkujeme. Ostatní členové Společnosti se rovněž všichni starají o kočky v domácích depozitech, krmí dle možností uličníčky a pomáhají s péčí o kočky ve svém okolí. Za což jim velmi děkujeme.

4/ návrh činnosti členů a depozit v roce 2018
Samozřejmě pokračovat ve stávající činnosti…

5/ diskuse.
Zhodnotili jsme souhrnnou 17letou činnost naší Společnosti jako velmi přínosnou:-)

6/ občerstvení, rozloučení
Poté jsme se pustili do hodování a obdivování 5 pipinek zachráněných z klecového chovu farmy v jihočeském Doníně těsně před transportem na jatka :o)
Byl to krásný, a už "snad fakt poslední Sněm kočičího společenstva". Moc děkujeme účastníkům včetně Linduše a pipinek:-) Omluvené členy tímto zdravíme. S pozdravem krásné prázdniny všem:-)

Zapsaly: Jana Petrželková, Alice Oppová

Linduš vítací Koláček od Jany mňam
Zápis 17. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 24. 6. 2017, místo konání: Dolní Černošice

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Markéta Holečková

Omluveni, plnou moc zaslali:
Miroslava Richterová, Hana Zelinková, Daniel Zelinka, Lenka Mašková, Václav Vlček, Soňa Jahelková, Jan Mareš, Eva Evelina Miler, Jarka Svobodová, Bea Espinozová

Neomluveni: ostatní

Program
1/ přivítání
S radostí jsme s Lindánkem přivítali naše vzácné členky, paní Janu Petrželkovou a Markétku Holečkovou. Pochutnali jsme si na mňauúžasném koláči, posvačili salátek a posilněni jsme se pustili do sněmování, které letos proběhlo na zahrádce.

2/ rekapitulace činnosti členů a depozita Společnosti v roce 2016
Za minulý rok bylo velmi aktivní především depozitum pana Vlčka z Příboru. Další jednotliví členové vykázali příjem několika koček do svých domácích minidepozit. Mimoto členové Společnosti pomáhali opuštěným, zatoulaným, ztraceným kočkám i lidem, kteří se o ně starají a Společnost přispívala finančně jednotlivcům i útulkům na kastrace koček bez domova.

3/ zpráva o činnosti depozita Příbor v prvním pololetí roku 2017
K 24. 6. 2017- depozit Příbor: celkem koťat a koček: 52
Nově přijaté: 3
Kastrované: 7
Umístěné: 2
Léčené: 4
Zemřelé: 2
Milý pane depozitáři Václave Vlčku, mnohokrát Vám děkujeme za péči o opuštěné kočičáky:-)

K 24. 6.17 – Markéta Holečková – domácí depozit Kutná Hora – Malín – celkem: 6
Nově přijaté: 3
Kastrované: 1
Vrácené původním majitelům: 1
Léčené: 2
Zemřelé: 0

K 24. 6. 17 – Bea Espinozová – domácí depozit Doubek: 9
Nově přijaté: 3
Nová koťata: 4 (z jedné přijaté kočky)
Předáno do depozita M. Holečkové: 1 kotě
Kastrované: 1
Léčené: 2
Zemřelé: 0
Velmi moc děkujeme panu Janu Marešovi za nahlášení úmyslného přejetí kočičky a to záměrným zrychlením a vjetím auta do protisměru. Incident se stal 19. 6. 2017 v Děčíně. Řidič bude 2 roky bez řidičáku, dostal pokutu, čeká ho řízení na Magistrátu. Více Přesně tak by to mělo fungovat vždycky:-)

4/ návrh činnosti členů a depozit v roce 2017
Samozřejmě pokračovat ve stávající činnosti…

5/ diskuse.
Během diskuze přispěl Lindánek se svou „troškou“ k tématům. Šel a počůral Janinu kabelku, zčásti se trefil dovnitř a 2 třetiny stekly po kabelce a utvořily úhlednou loužičku…. Kabelku jsme všichni svorně Janě umyli a zároveň vyjádřili obdiv nad močových měchýřem Lindánka.

6/ občerstvení, rozloučení
Poté, co jsme vše řádně probrali, nám značně vyhládlo a vzkřísil nás vskutku mňamkózní luštěninový nákyp se zeleninou a uzeným tofu od Jany Petrželky a zmrzlina s oříšky a karamelem od našeho hospodáře Jirky :o) Účastnice s Lindušem
Byl to krásný, snad už „opravdu poslední Sněm kočičího společenstva“. Moc děkujeme všem účastníkům a omluvené členy tímto zdravíme. Přejeme všem krásné prázdniny:-)

Zapsali: Markéta Holečková, Jana Petrželková, Alice Oppová

Linduš vítací Koláček od Jany mňam mňam salátek
Zápis 16. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 25. 6. 2016, místo konání: Dolní Černošice


Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Markéta Holečková, Miroslava Richterová
Omluveni, plnou moc zaslali:
Hana Zelinková, Daniel Zelinka, Lenka Mašková, Václav Vlček, Soňa Jahelková, Jan Mareš, Eva Evelina Miler, Jarka Svobodová, Ing. Jiří Plesnivý, Mgr. Bea Espinoza

Neomluveni: fšichni ostatní

Program
1/ přivítání
S radostí jsme s Lindánkem přivítali naše vzácné členy a členky, paní Mirku Richterovou a Markétku Holečkovou. Protože paní Petrželková měla obvyklé zpoždění, byl čas do jejího příchodu využit k zajití k Berounce a pozorování kachen, ryb, koček a přírody. Následoval mňauúžasný jahodový koláč spáchaný samotnou předsedkyní Společnosti Alicí, která obětavě vypěstovala ekojahody a kávou, dle chuti doplněný vínem, minerálkou, limonádou apod. Takto občerstveni jsme se mohli pustit do práce.

2/ rekapitulace činnosti členů a depozita Společnosti v roce 2015
Kromě depozita pana Vlčka a výboru Společnosti nebyla členy vyvinuta žádná činnost.

3/ zpráva o činnosti depozita Příbor v prvním pololetí roku 2016
K 25. 6. 2016 celkem koťat a koček: 55
Nově přijaté: 3
Kastrované: 5
Umístěné: 2
Léčené: 4
Zemřelé: 2
Vakcinace: 3
Milý pane depozitáři Václave Vlčku, mnohokrát Vám děkujeme za péči o tolik kočiček:-)

4/ návrh činnosti členů a depozit v roce 2016
Bylo konstatováno, že jak již „vysoká“ účast členů na sněmu naznačila, mnoho toho nezmůžeme ani při nejlepší vůli. Kromě toho všichni přítomní bojují bud se zdravotním stavem, nebo vyšším věkem nebo hrůznou pracovní zaneprázdněností – nejčastěji ovšem kombinací těchto faktorů. Prioritním společným úkolem se proto stává co nejvíce pomoci depozitu v Příboru a každý člen osobně co nejvíce pomoci kočkám ve svém blízkém okolí a celkově bojovat za práva koček tak, jak je to v názvu Společnosti. Paní Oppová nadále statečně odolává téměř nezvladatelnému přívalu mailů a telefonátů od těch, kteří potřebují pomoc alespoň radou a jinde se nedočkají. Bravo, Alice!!!

5/ svačina
protože v tuto chvíli již všichni přítomní zažehnali možnou dehydrataci, bylo možné přikročit k vitamínové bombě, tj. velké míse vynikajícího zeleninového salátu, který hospodárně pokrájel a připravil hospodář Jirka s jedinečným dresinkem a měkoučkým semínkovým chlebem.
6/ diskuse
Diskuse začala poměrně nevinně počasím, které trhá rekordy, pak zahrádkami a květenou na nich, pokračovala duchařením a věcmi mezi nebem a zemí a následně se zcela tradičně stočila na causu Žíkov. Naopak zcela netradiční pak v této souvislosti padaly názory na možná řešení, přičemž některá neměla daleko do útrpného práva.
Poněkud prudší debata přilákala část kočičího osazenstva, konkrétně Lindánka, který ovšem těžce nesl naši sníženou pozornost vůči jeho královskému majestátu a pomstil se strašlivým způsobem tak, že znectil a podepsal náš oběd odložený na zemi (naštěstí v hrnci s poklicí a ještě zabalený v igelitu).

7/ občerstvení a rozloučení
Poté, co jsme vše řádně probrali, nám značně vyhládlo a tak došlo i na ten počůraný oběd – konkrétně vegetariánský džuveč ze sojového masa a spousty zeleniny, ukuchtěný Janou na chatě kvůli vedru v nočních hodinách, štávička se vytírala celozrnnými houskami. Byl to krásný, dojemný a už „opravdu poslední Sněm kočičího společenstva“, napříště se budeme scházet jako lidé, kteří se mají rádi mezi sebou a milují kočky. Moc děkujeme dnešním účastníkům. Neomluvené členy tímto vylučujeme a přejeme všem velmi pěkné prázdniny:-)

Zapsaly: Alice Oppopopová, Jana Pažitková
16.SNĚM_25.6.2016 MIRKA MARKÉT A MĚ VYFOTILA NA BŘEHU MIRKA VYFOTILA ZAHRÁDKU
MÁŤA ČÍHALA NA RYBY TAPÍNO NEZAPOMNĚL SE ŘÁDNĚ NACPAT LINDAN_ŠTÁBSKAPITÁN ČŮRAVKA
Zápis z mimořádného Sněmu
První společnosti za práva koček


termín konání: 28. 11. 2015
místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28, Černošice


Přítomni: Jana Petrželková, Alice Oppová, Jiří Oppa, Miroslava Richterová, Markéta Holečková

Omluveni a zplnomocnění k vyloučení paní Hany Fuksové ze Společnosti poslali: Václav Vlček, Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Jaroslava Svobodová, Lenka Mašková, Evelína Miler, Božena Espinozová, ing. Jiří Plesnivý

Neomluveni: Marie Mraffková, Ema Dřevojánková, Květa Senarová, MVDr. Marta Benešová, PaedDr. Blanka Dvořáčková, RNDr. Jan Dvořák (nemoc?)Program:

1/ Občerstvení a podrobný výklad včetně důkazů bezmála dva a půlletého podvádění pana Jiřího Oppy paní Hanou Fuksovou
Uvítali jsme zde přítomné, ostatní zaznamenaní členové byli omluveni a poslali za sebe plnou moc. Podávala se káva a další nápoje a malé občerstvení. Po celou dobu se hojně diskutovalo o nastalé situaci. Vyslechli jsme zprávu p. Oppy, bohužel vyjádření pí. Fuksové jsme vyslechnout nemohli, protože se tato nedostavila.

2/ Diskuse
Na dnešním mimořádném sněmu se řešila jen otázka setrvání pí. Hany Fuksové, spravující Depozitum PSPK v Žikově, ve Společnosti.
K jejímu návrhu k ukončení členství k 11.11.2015, který poslala mailem dne 28.11.2015 sdělujeme:
„ukončení členství nelze provést zpětně bez předchozího písemného upozornění, a nelze setrvat po ukončení (byť dobrovolném) ani ve Společnosti. Je možné ukončit členství jen písemně (mail, dopis) s datem budoucím a PODPISEM (viz naše stanovy).
Rádi bychom se kvůli kočkám domluvili na podmínkách ukončení členství i útulku k 31.12.2015, abychom vyhověli žádosti pí. Fuksové ohledně formálního setrvání pod hlavičkou PSPK do doby přechodu na jiný spolek. Nicméně s ohledem na dosavadní spolupráci a narůstající dluhy na úkor PSPK a manželů Oppových, jsme nuceni přistoupit na vyloučení, a to k 30.11.2015.
K 30.11.2015 bude ukončeno vedení účetnictví za depozit Žikov pod PSPK, tzn.:
- do 15.12.2015 odešle hospodář Společnosti p. Oppa všechny platby určené útulku Žikov došlé do 30.11. 2015 včetně, na číslo účtu který paní Fuksová písemně sdělí. Společnost současně upozorňuje, že od 1.12.2015 nebude tomuto depozitu již proplácet žádné další zprostředkované platby (např. nákup krmiva a steliva v internet. a jiných obchodech, účty za veterináře apod.)
- paní Fuksová odešle v termínu do 31. 12. 2015 veškeré dosud neodevzané účetní doklady a podklady za období od 1.1. 2015 do 30.11. 2015 na adresu Společnosti, k rukám hospodáře pana Oppy.“
- další příspěvky určené pro paní Fuksovou došlé po 30.11. 2015 na účet Společnosti budou paní Fuksové přeposlány v předem určených termínech na oznámené číslo účtu.
Následně byl návrh na vyloučení odhlasován jednohlasně.

3/ Závěr
Na základě výše uvedeného je členství pí. Hany Fuksové v První společnosti za práva koček zrušeno. Společnost odmítá být s pí. Fuksovou nadále spojována a odmítá jakékoli dluhy a závazky vyplývající z jejích dalších činností.

Závěrem a naposled upozorňujeme nekomunikující členy, aby se v případě, že hodlají i nadále bojkotovat činnost Společnosti, stali členy jiných organizací anebo si založili vlastní spolek, protože v opačném případě budou na Výroční schůzi 27. 2. 2016 vyloučeni. Žádáme, aby nám do konce roku 2015 poslali své vyjádření.

Zápis ze dne 28. 11. 2015 zapsaly: Markéta Holečková, Jana Petrželková

Zápis 14. Sněm První společnosti za práva koček

Datum: 14. 12. 2013, místo konání: Dolní ČernošicePřítomni:
Eva Evelina Samcová, Markéta Holečková, Alice Oppová, Jiří Oppa, Jan Mareš

Omluveni, plnou moc zaslali:
Hana Zelinková, Daniel Zelinka, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Jaroslava Svobodová, Hana Fuksová, Miroslava Richterová, RNDr. Jan Dvořák, Jana Petrželková, Ing. Jiří Plesnivý

Neomluveni:
MVDr. Marta Benešová, PaedDr. Blanka Dvořáčková, Nicole Wowesná-Trhlínová, Viola Hermannová-Procházková, Lenka Fejlová1/ Přivítání
S radostí jsme s Lindánkem přivítali naše vzácné členy, paní Evu Evelínu, pana Honzu Mareše s dcerou Pavlínkou z Děčína a naší Markétu Holečkovou. Pochutnali si na vynikajících sušenkách, které pro tuto slavnou sešlost připravila a upekla naše přítulkyně Jana Rakušanová, a posilněni se pustili do sněmování.

2/ Rekapitulace činnosti členů a depozit Společnosti v roce 2013
Činnost depozit se oproti roku 2012 výrazně zlepšila, zejména co do nově přijatých, kastrací a vakcinací. Depozita a členové výboru k 31.12.2013 pečovali celkem o 252 opuštěných koček včetně koťat. V průběhu roku bylo vykastrováno celkem 182 koček a kocourů, vakcinováno celkem 122 koček, nově přijato celkem 234 koček včetně koťat, umístěno celkem 127 koček včetně koťat. Léčeno celkem 324 koček včetně koťat, z nichž bohužel zemřelo nebo muselo být humánně uspáno celkem 92 koček, z toho 84 v depozitu Bohumín. Naštěstí si Kočky Bohumín zaregistrovaly vlastní zapsaný spolek :-). Přejeme jim hodně úspěchů do další práce.

3/ Rekapitulace činnosti členů Společnosti v prvním pololetí 2014
Potěšily nás skvělé zprávy o aktivní o činnosti našich členů v 1. pololetí 2014: Toto nám poslal náš člen pan Honza Mareš z Děčína:
„Pomáhal jsem při odchytu venkovských toulavých koček a koťat do záchytného zařízení (městského útulku). Odrostlejší koťata a kočky byly zařazené do kastračního programu.“ Honza je oficiálním dobrovolníkem útulku v Děčíně. „Z městského útulku bylo umístěno za první pololetí 2014 – 38 zvířat koček, koťat a kocourů. Zachránil jsem 2 toulavé kočky před možným ohrožením na životě (kvůli silnému silničnímu provozu). Byly umístěny do útulku.“
Dále Honza roznášel letáky Společnosti, které podporují kastrační program, a hovořil s místními médii. Komunikoval s lidmi na téma člověk a zvíře v domácnosti. Přednášel dětem, jak zacházet se zvířaty, jak o ně pečovat atd. Hovořil s majiteli s vlastními zvířaty o přístupu ke zvířatům samotným, jak se postarat o zvíře, které je zraněné úrazem (např. že se zvířete nemůže zbavit, investovat do veterináře a zvíře doléčit, ale nikoli opustit ho či ho odložit atp.). V rámci petičních výzev podpořil svým podpisem mnoho petic proti týrání zvířat jak v celorepublikových, tak i zahraničních. Podpořil i prosazování pozměňovacích návrhů zákonů pro lepší a bezpečnější a důstojnější život zvířat.
Podpořil v rámci virtuální adopce hendikepovanou kočičku Máju z Poličky a je v neustálém úzkém kontaktu s paní Lídou Funkovou, provozovatelkou útulku Kočky Polička. Honzo, moc děkujeme.

Tři vynikající příběhy o kočénkách nám poslala naše členka paní Eva Evelína „Láska na první pohled“; „Klárka“ a „Nejněžnější andílek Bublinka“. Evíku, mnohokrát děkujeme.
Příběhy nám též posílá paní Jarka Svobodová. Jarko, moc děkujeme.
A ti ostatní si asi myslí, že jsou členy jen do počtu? To se musí napravit! :o)

Markéta Holečková od února 2014 po výroční schůzce zařizuje na Rejstříkovém soudu zapsání naší Společnosti jako „zapsaný spolek“. Bohužel úřední a byrokratický šiml zafungoval, takže se vyřizování protáhlo až do 25.6.2014, kdy donesla poslední žádaná lejstra na Městský soud v Praze. Peripetie s tímto „zapsáním“ jsou v podstatě nevyslovitelné, pomineme-li, že vyplňování inteligentního formuláře nám trvalo asi 14 dní, protože vykazoval chyby a nepustil nás dál…, a pomineme-li, že stát po každém spolku (i nevýdělečném) chce 1000,- Kč, je velmi stresující, když navštívíte informační centru Městského soudu, na které vás web.stránky Justice.cz všude odkazují, a každá z dam, co tam sedí, vám řekne něco jiného, a nakonec když se s veškerými myslitelnými lejstry dostanete na podatelnu, položí vám úředník či úřednice odzbrojující otázku typu: Vy nemáte ověřený podpis?… Ale nakonec to snad dobře dopadlo. Doufejme. Dokud nepřijde vyrozumění o zápisu od Rejstříkového soudu, neuvěříme…

4/ Zpráva o činnosti depozit Příbor a Žikov v prvním pololetí roku 2014

Zpráva o činnosti depozita Příbor za období 1.1.2014 – 30.6.2014:
K 30.6.2014 je ve stavu depozita celkem 63 koček. Z tohoto počtu je 5 zdravotně postižených v bytě, na zahrádkovém a prozatímním pozemku je umístěno 36 a na třech venkovních stanovištích 22 koček.
Přijato: 3 kočky
Umístěno: 3 kočky
Vakcinováno: 5 koček
Kastrováno: 6 koček
Léčeno: 6 koček na závažná onemocnění či zranění
Zemřelo: 1 kočka (nemoc)
Po sestěhování koček na horní pozemek nastaly problémy s nedostatečným ubytovacím prostorem (nebylo nám povoleno postavit další zateplenou boudu). Problém je i v tom, že se některé kočky spolu nesnáší.
Dlouhodobě jsou léčeny 3 starší kočky – ledvinářky. Více než 2 měsíce byl léčený rezavý kocourek, kterého někdo zkopal. Několika starším kočkám musely být vytrhány zuby, jedna kočka byla léčena po sražení autem.
Vázne nám i umísťování koček do nových domovů. Důvodem je velké množství různě inzerovaných nabídek k umístění, menší zájem veřejnosti o adopce i narůstající plachost depozitních koček. Naopak – narůstají případy, kdy se lidé snaží zbavit vlastních koček a koťat, které vydávají za potulné.
Na veřejnosti propagujeme intenzívně kastrace koček. Pravidelně poskytujeme elektronické poradenství, účastníme se petičních i pomocných akcí ve prospěch zvířat a přírody.
Začíná být aktuální i další problém, a to možnost že od 1.1.2016 nám bude ukončený pronájem horního pozemku, což by v podstatě znamenalo velké problémy co s depozitními kočkami a i ukončení činnosti depozita. Náhradní místo či pozemek jsme za 2 roky nebyli schopni sehnat.
Opětovně jsme se nemohli účastnit tradiční jarní umísťovací výstavy. Snad se konečně podaří účast na podzimní výstavě v Ostravě.
Tradičně se depozitní kočky účastnily jarního „Kočičího přání“, úspěšnou kočičí akci pořádalo Devět životů z.s.
Velké poděkování patří všem kteří nám pravidelně a obětavě pomáhali v prvním půlroce 2014, čímž nám umožnili pokračovat v péči o všechny naše kočky.

Vašek Vlček zdraví všechny členy, děkuje za vložení příspěvků na FB a do "Aktualit"a přispívá do jednání Sněmu touto poznámkou: „Nestálo by za úvahu přijmout do Společnosti ještě jedno nějaké depozitum či útulek? Přeji všem na Sněmu parádní občerstvení, hodně legrace a ať je jednání rychlé a vstřícné. S pozdravem Vám my od nás.“
Milý pane depozitáři Václave Vlčku, mnohokrát Ti děkujeme za péči o tolik kočiček a doufáme, že situace s pronájmem horního pozemku dopadne dobře ve prospěch Tebe a Tvých svěřenců.

Zpráva o činnosti depozita Žikov za období 1.1.2014 – 30.6.2014:
Letos proběhlo:
Kastrace kočka: 10
Kastrace kocour: 6
Vakcinace: 21
Revakcinace po roce u kočiček které nenalezli domov: 20
Příjem: 29
Umístění: 12
Léčení: 7 vážnějších léčebných zákroků a nespočet léčení očí a rýmy o koťat i kočiček
Úmrtí: 1 x FIP - Béďa, 1x rakovina jater - Damián
První pololetí 2014 jsem věnovaly zvýšené úsilí shánění finančních prostředků na provoz našeho depozita, protože sídlíme na samotě u menšího města Sušice, které naši činnost finančně nepodporuje, přestože samo o opuštěné kočky nepečuje, rozhodly jsem se proto pořádat aukce ve prospěch našich kočiček, aby se měly, jak nejlépe je to možné. Setkaly jsme se s neuvěřitelnou podporou z vaší strany, kdy se daří z výtěžku hradit stelivo, kterého je neskutečná spotřeba a stálý nedostatek, a částečně krmení a některé z faktur za veterinu. A k tomu můžeme kočičkám dopřát i dobroty, o kterých si jinak mohly nechat leda zdát. Navázaly jsme spolupráci s Městským úřadem v Klatovech, kde jsme se setkaly s ochotou a snahou pomoci. Děkujeme vedoucí životního odboru Městského úřadu Klatovy p. Michálkové za iniciativní přístup a aktivní pomoc. Převážně díky ní a klatovským příznivcům našich kočiček bude v červenci předložen zastupitelstvu konkrétní návrh spolupráce.
Zúčastnily jsme se dvou umisťovacích výstav, a to dne 8.2.2014 Valentýnské umisťovací výstavy, kterou pořádalo o.s. Sluníčko, a Májovky dne17.5.2014 pořádané Srdcem pro kočky z.s. a díky nim jsme umístily tři kočičky.
O Velikonočních svátcích ve dnech 19.4.2014 - 20.4.2014 jsme pořádaly dny otevřených dveří a dne 4.5.2014 jsme uspořádaly křtiny letos prvních u nás narozených koťátek. Díky nim jsou tři ze čtyř koťátek zamluvena a po druhé vakcinaci odejdou do nových domovů.
Jako každý rok jsme se účastnily obou kol „Kočičího přání“, moc děkujeme organizátorům za možnost zúčastnit se a všem úžasným dárcům, kteří některou z kočiček obdarovali.
Velké poděkování patří První společnosti za práva koček za stálou pomoc a podporu, bezplatný pronájem prostor pro kočičky i naše bydlení, Nalezencům šumaváčkům za aktivní pomoc kdykoli je to třeba, převážně s transporty na umisťovací výstavy, prezentací našich kočiček a aktivní pomoc při hledání nových domovů, Ivance Ondřejové za nadlidské nasazení, aby aukce byly pro Vás co nejpříjemnější a kočičkám co nejvíce pomohly, a Annette Marggarete Huxel, která ač pracovně velmi vytížena a doma má krom pejsků, kočiček a koní spousty další práce, každý týden chodí pomoci s velkým úklidem a celkovou desinfekcí záchodků a všech prostor pro kočičky.
Děkujeme firmám Royal Canin, Zoohit, Velkoobchod Salač, diagnostické laboratoři Sevaron za stálé slevy, veterinární ordinaci MVDr. Švejdových za poskytované slevy, laskavý přístup k našim kočičkám a jejich transporty z veterinárních zákroků zpět k nám.
Veliké poděkování všem stálým příznivcům,virtuálním rodičům, Lence Supové, která pro naše kočičky pořádá neustále sbírku dobrůtek a krmení v prodejně Hafan Klatovy, a všem, kteří naše kočičky rovněž podporují, též všem FB přátelům za sdílení všeho, co se týká našich kočiček a všeobecně kočiček v nouzi. Největší díky těm, kteří jste některým našim kočičkám poskytli milující domov a staráte se dobře o své svěřence.
Milá Hanko, mnohokrát Ti a Tvé mamince děkujeme za péči o kočičky.

Pan Dr. Jan Dvořák nám napsal:
„Vážení, omlouvám svoji absenci na 14. sněmu Společnosti ze zdravotních důvodů - absolvoval jsem rizikový lékařský zásah, jsem pod vlivem chemoterapie a připravuji se na pokračování radiační terapie zhoubného nádoru. Nicméně péči o všechny kočky mám zajištěnou.“
P. Dr. Dvořák se s manželkou v jejich rodinném domě stará o 2 kočky a 4 kocoury ve stáří 3 až 15 let.. „5 koček je kastrovaných, na kastraci čeká 2-3 letý kocourek, který u nás našel trvalý domov - nepočítáme s jejich dalším umístěním.“

Dále p. Dr. Dvořák jako jeden z prvních v naší republice založil tzv. Refugia - v Domě seniorů Slunečnice v Praze-Bohnicích je 6 "vnitřních" kastrovaných koček - 2 kočky a 4 kocoury ve věku 4 - 16 let. Tato skupina koček žije v zahradě domova, která je oplocená - kočky jsou vázány na prostředí zahrady, které neopouštějí. Prostředí je bezpečné, vedení domova vydalo kromě jiného zákaz vstupu se psy do celého areálu zařízení. Všechna tato zvířata jsou původně toulavá a opuštěná, některá se zdravotním handicapem (traumatická ztráta oka, a podobně). Tyto kočky tvoří společnost seniorům, kteří mají rádi zvířata a příležitostně pomáhají s péčí o ně. DS Slunečnice je členem Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb a zvířata jsou začleněna do aktivačního programu seniorů. Ke skupince „patří“ také 3 kočky - které jsou do jisté míry migranti. Drží se prostředí domova a jeho blízkého okolí - 2 kočky jsou kastrované (stáří 4 a cca 14 let), jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu, kocourek (stáří asi 3-4 roky) čeká na kastraci. Všechny venkovní kočky v DS Slunečnice jsou v mé péči, tj. zajišťuji krmení a veškerou veterinární péči.
Dále p. Dr. Dvořák píše: „Kromě těchto venkovních koček jsme z iniciativy zdravotnického personálu lůžkového pavilonu DS opatřili 5 terapeutických koček - ragdollů, získaných darem. Zde jsou umístěni trvale ležící pacienti. Kočky se pohybují volně mezi pacienty, v místnosti sester mají krmné stanoviště a toalety. Tento akt považuji za velmi progresivní. Kromě těchto koček se některé sestry ujímají opuštěných koťat, nalezených v areálu DS - kočky si buď osvojují, nebo je přivyknou na přítomnost seniorů. Dokonce byla 1 opuštěná kočička natolik vhodná a přítulná, že se přidala k terapeutickým radgollům (koncem listopadu 2013). V případě mé zdravotní indispozice spolehlivě zajišťuje péči o venkovní kočky v DS vedoucí zahrady paní Olga C. Většinu finančních nákladů na kompletní péči zajišťuji ze svých prostředků. Přispívá vedení DS ze sponzorských darů, a někteří senioři - klienti DS.

Vážený a milý pane doktore, moc děkujeme za Vaši práci a úsilí – projekt Refugií je úžasný a konečně nese své ovoce. Přejeme Vám kvalitní lékařskou péči, výdrž u uzdravování a sílu se zbavit této ošklivé nemoci. Doufáme, že se brzy uzdravíte. Chápeme, že máte spoustu nákladů a zařizování a teď i zdravotních problémů, nicméně – jak píšeme níže (bod 5), je nutné posílat všechny účty a faktury co nejdříve, abychom je mohli zařadit do účetnictví v daném roce. Jinak je vše ztraceno a nelze dodatečně vkládat staré účty….

Naši milí členové, paní Jana Petrželková, pan Ing. Jiří Plesnivý a kocourci Matěj, Čára a Míšánek se omluvili, že na to úplně zapomněli, protože se Jirka dnes a zítra stěhuje a celý předchozí měsíc byl ve znamení příprav:-( Držíme vám pěsti, palce a všecky tlapky se zatnutými drápky, ať to dobře dopadne…

Dne 14. prosince 2013 byla do funkce místopředsedkyně nadpoloviční většinou hlasů zvolena paní Markéta Holečková. Markéto, velmi moc Ti děkujeme za zachování další existence Kočičího společenstva :-)

5/ Návrh činnosti členů a depozit v roce 2014

Pokračování kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček a iniciace chráněných stanovišť pro vykastrované plašanky - viz projekt 1 - p. dr. Dvořáka.

Žádoucí by byla další oficiální akce k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova, stejně jako zlepšení komunikace s médii a zasílání aktualit na stránky Společnosti. Zatím nám nikdo z depozit a členů návrhy na činnost v druhém pololetí neposlal. Depozita i členy žádáme o zaměření se na osvětové aktivity ve prospěch koček, např. pořádání Mezinárodního dne zvířat bez domova, Světového dne zvířat, Světového dne kastrací koček a psů, Světového dne koček, otevřených dnů depozit vždy s rozdáváním letáků STOP množení, felinoterapii v DD a LDN, blešáky včetně dalších finančně přínosných aktivit a jejich prezentaci v médiích na stránkách a facebooku Společnosti.

Honza Mareš si na Sněmu vzal veškeré materiály k Mezinárodnímu dni zvířat bez domova, které jsme obdrželi od společnosti ISAR, a uspořádá v Děčíně místní oficiální akci. Doufáme, že i naše depozita v Příboře a Žikově zopakují své úspěšné akce z minulých let.
Vyzýváme Vás též, abyste nám posílali příspěvky na stránky naší Společnosti případně i na náš profil na Facebooku. Jedná se např.: o zprávy z osvětových akcí, které jste uspořádali či kterých jste se účastnili, příběhy, fotky vašich kočiček, zajímavosti z vašeho města apod. Vás, kteří nevíte, co napsat, vyzýváme alespoň ke sledování stránek Společnosti. Děkujeme.
Těm, kteří se starají o opuštěné kočky v nouzi, nabízíme i nadále proplacení faktur za kastrace opuštěných kočiček. POZOR - Faktury musí být adresovány na První společnost za práva koček, Na Bluku 431, 252 28 Černošice, IČO 26531569, a zaslány v originálu, nikoliv v kopii, a to co v nejkratší době od dané akce a v tom konkrétním aktuálním roce!! Vše, co je posláno zpětně za minulé roky, nelze bohužel zařadit do účetnictví, a tedy nemůže být logicky ani proplaceno. Toto je dáno ze zákona, protože jako spolek musíme dodržovat termíny účetní uzávěrky a daňového prohlášení.

6/ diskuse
Zúčastnění se mj. rozhovořili o současných a bohužel stále aktuálních problémech komunikace mezi útulky a spolky na ochranu zvířat. V poslední letech se stále množí vzájemné pomluvy a osočování. První společnost za práva koček, která se zabývá osvětou a spolupracuje s vícero spolky, nedělá žádné rozdíly a snaží se pomáhat všude. Je opravdu nutné si uvědomit, že ač máme různé názory na ochranu zvířat, musíme táhnout za jeden konec provazu, abychom byli silnější proti zlu, které je na zvířatech pácháno. Tím, že budu někoho pomlouvat či osočovat, zeslabuji jeho sílu a odhodlání pomáhat, odrazuji dobrovolníky a ukazuji na svou vlastní slabost a malost. Obojí je negativně vnímáno veřejností, ztrátou sponzorů a nejvíce na to doplácí zvířata.

7/ občerstvení rozloučení
Poté, co jsme vše řádně probrali, nám značně vyhládlo a vzkřísila nás vskutku mňamkózní vegan pizza od našeho hospodáře Jirky :o) Pro hladovce tu zbyl kousek nepečeného tvarohového dortu od Eveliny – na vrchu – jak jinak než originálně – s kočičími jazýčky a na závěr dort Míša z černošické cukrárny…
Alice je bohužel po úmrtí Mourečka, tatínka svého muže Jirky a své kamarádky Evy Kopáčové hodně smutná, vysláblá a bez chuti k životu, tak má chmury na duši a napsala: „Byl to krásný, dojemný a zřejmě poslední Sněm kočičího společenstva, pokud se předsednictví neujme někdo mladší, zdravější a hlavně respektovanější než jsem já.“ Myslíme, že jí uděláme všichni větší radost a službu tím, že budeme aktivnější, kreativnější, vstřícnější, nebudeme jí zlobit … Tím nebude mít tolik práce s FB, web.stránkami, nebude muset všechno vymýšlet sama a bude se moci věnovat trochu víc svému chatrnému zdraví. (Jak prohlásila Markéta: zase chrchlá jak tuberák, babča jedna).
Každý bod programu byl doprovázen předením Lindánka a rošťačinami holek zpovzdálí. Moc děkujeme všem účastníkům a přejeme všem členům velmi pěkné prázdniny :-)

Zapsala: Alice Oppová (nahrubo), Markéta Holečková s dohledem Honzy Mareše (najemno)
Zápis 13. Sněm První společnosti za práva koček


Datum: 14. 12. 2013, místo konání: Dolní ČernošicePřítomni:
Jan Mareš, Alice Oppová, Jiří Oppa, Markéta Holečková

Omluveni, plnou moc zaslali:
Hana Zelinková, Daniel Zelinka, Lenka Mašková, Miroslava Kocurová, Václav Vlček, Hana Fuksová, Eva Kopáčová, Jaroslava Svobodová, Soňa Jahelková, Miroslava Richterová, Jana Petrželková

Neomluveni:
MVDr. Marta Benešová, PaedDr. Blanka Dvořáčková, RnDr. Jan DvořákProgram:

1/ přivítání, občerstvení
2/ stručná rekapitulace činnosti depozit Společnosti v roce 2012
3/ zhodnocení splnění účelu dotací, grantů a daru ČEZ udělených depozitu Kočky Bohumín v roce 2012 a v roce 2013
4/ volba nové místopředsedkyně namísto paní Jany Petrželkové, která ze zdravotních důvodů již tuto funkci nemůže vykonávat
5/ výroční zpráva o činnosti depozit Příbor, Žikov a Kočky Bohumín v prvním i druhém pololetí roku 2013
6/ diskuse
7/ občerstvení, zábava

1/ přivítání, občerstvení
S radostí jsme s kočkodravým Lindánkem přivítali našeho vzácného člena Jana Mareše s dcerkou Pavlínkou z Děčína a naší Markétu Holečkovou. Pochutnali si na mňauúžasném koláči s jablíčky a mákem, který pro tuto slavnou sešlost upekla zakládající členka Společnosti, paní Eva Kopáčová, za což tímto strašně moc děkujeme. Přečetli si dojemný vzkaz pražským členům od paní Hany Fuksové, naší členky a vedoucí depozita Žikov, aby nám 2 starým blbcům postiženým povodním pomáhali, za což jí z celé duše moc a moc děkujeme a její vzkaz zde citujeme:.
„Vážení členové První společnosti, omluvte prosím moji nepřítomnost na sněmu domluvenou předem s paní Alicí Oppovou telefonicky momentálně opravdu nestíhám. K činnosti organizace mám jedinou připomínku či spíše prosbu, aby především pražští nedepositující členové reálně přehodnotili své možnosti, jak by mohli Alici a Jirkovi pomoci v činnosti organizace, neboť dva lidé to určitě nemohou zvládat sami ani za normálních okolností, natož za situace jako byl letošní rok, kdy museli čelit povodním a jejich následkům. Vždyť nikdo z deposit letošní povodně nikterak nepocítil, protože vše fungovalo jako vždy perfektně, za což Alici i Jirkovi patří velký dík, věřím, že každý přijde na něco, čím by pomoci mohl. Kdo chce pomoci, hledá způsob, ti ostatní hledají důvod. Zúčastněným přeji příjemné setkání a zdravím ze Žikova. Hana Fuksová“
Poté posilněni koláčkem od Evy a soucitem Hanky se pustili do sněmování a volby nové místopředsedkyně.

2/ rekapitulace činnosti Společnosti v roce 2012
Činnost depozit se bohužel oproti roku 2011 opět výrazně zhoršila, zejména co do kastrací opuštěných koček, kterých bylo loni provedeno o 118 méně. A to především u depozita Kočky Bohumín, kterému byl v roce 2012 poskytnut grant 20.000 Kč od Nadace OKD na projekt „Zdravé kočky ve zdravém prostředí“, dotace 20.000 Kč od města Bohumín na kastrace opuštěných koček a dar 83.000,-Kč od Nadace ČEZ na projekt „Bohumín-město se zdravými kočkami“. Město se zdravými kočkami může být jen s řádně prováděným kastračním programem. Je třeba si uvědomit, že kastrace opuštěných koček jsou jedinou účinnou pomocí, jak efektivně a eticky zabránit množení, strádání, trávení a týrání tisíců koťat a koček na ulici! Ač Společnost funguje 12 let a nyní sdružuje 3 depozita, výsledky jsou horší, než u nově registrovaných spolků na ochranu koček, např. OS Dobré ruce Zlín, které bylo registrováno v červnu 2012 a bez dotací s jedním depozitem se za půl roku postaralo o cca 500 koček včetně koťat, nechalo kastrovat cca 100 koček, vakcinuje a na stránkách denně aktualizuje příjem, nabídku, výdej a zprávy z nových domovů viz

3/ zhodnocení splnění účelu dotací, grantů a daru ČEZ udělených depozitu Kočky Bohumín v roce 2012 a v roce 2013
Jelikož žádosti o grant 20.000 Kč od Nadace OKD na projekt „Zdravé kočky ve zdravém prostředí“, dotaci 20.000 Kč od města Bohumín na kastrace opuštěných koček a dar 83.000Kč od Nadace ČEZ na projekt „Bohumín-město se zdravými kočkami“ byly podepsány a orazítkovány Společností, která je zodpovědná za jejich řádné splnění a vyúčtování, žádáme tímto vedoucí depozita, paní Miroslavu Kocurovou, aby nám poslala podrobnou zprávu o splnění projektů udělených grantů, dotací a daru ČEZ včetně vyúčtování jednotlivých položek za účelem zveřejnění na stránkách Společnosti včet. stránek depozita Kočky Bohumín.

4/ volba nové místopředsedkyně
Paní Jana Petrželková nám sdělila, že odstupuje z funkce místopředsedkyně z pracovních a zdravotních důvodů, ale slíbila zajistit vyúčtování příjmů a výdajů Společnosti od 1.1.2013 do 31.12.2013 do 28. února 2014. Jano, tímto Ti mnohokrát děkujeme za pomoc. Do funkce místopředsedkyně byla poté nadpoloviční většinou hlasů zvolena paní Markéta Holečková. Markéto, moc děkujeme za zachování další existence našeho Kočičího společenstva:-)

5/ výroční zpráva o činnosti depozit Příbor, Žikov a Kočky Bohumín v roce 2013
V péči depozita Příbor, je aktuálně 64 koček, letos nově přijatých 11, umístěných 9, kastrovaných 16, vakcinovaných 12, zemřely 4 dospělé kočky. V péči depozita Žikov je aktuálně 48 koček, letos nově přijatých 51, umístěných 46, kastrovaných 52, vakcinovaných 51, léčených 88, zemřely 2 (novorozené kotě nalezené v popelnici a 1 dospělá kočka). V péči depozita Kočky Bohumín je aktuálně 69 koček, letos nově přijatých 124, umístěných 64, kastrovaných 56, vakcinovaných 35, léčba 174, zemřelo 73.

6/ diskuse
Zúčastnění se mj. rozhovořili o současných problémech komunikace mezi útulky a spolky na ochranu zvířat. V poslední době se totiž množí vzájemné pomluvy a osočování. První společnost za práva koček, která se zabývá osvětou a spolupracuje s vícero spolků, se setkává s osočováním typu: „vy se zastáváte těhle, tak to se s námi ani nebavte“. Je nutné si uvědomit, že ač máme různé názory na ochranu zvířat, musíme táhnout za jeden konec provazu, abychom byli silnější proti zlu, které je na zvířatech pácháno. Tím, že budu někoho pomlouvat či osočovat, zeslabuji jeho sílu a odhodlání pomáhat, odrazuji dobrovolníky a ukazuji na svou vlastní slabost a malost. Obojí je negativně vnímáno veřejností, ztrátou sponzorů a nejvíce na to doplácí zvířata.

7/ občerstvení, zábava
Poté, co jsme vše řádně probrali nám značně vyhládlo a vzkřísilo nás vskutku mňamkózní papu od našeho hospodáře Jirky:o) Vařené brambůrky s vařenou kapustičkou polité česnekovým máslíčkem s usmaženými „goodyfoody řízečky a la kuře“ vřele všem doporučujeme Mňam, to byla dobrota, akorát Lindánek si k řízečku čuchnul a zhnuseně usnul na sofa. Zapíjeli jsme to vínečkem Chardonnay, Pavlínka s Markétou čajíčkem. Alice a Jirka se těšili z dárků, které jim přivezla Markéta (už jí zas pustili do IKEY:o) s prohlášením, povodeň vzala, Markéta dala:-)
Z třináctého sněmu 14. prosince 2013 Přivlekla fakt super pohárky na víno na vodu skleněnou konvičku lahve a sklenice na staré zavírání prostírání a hrnečky s veselými kocoury „užijte si to ve zdraví, starouškové!“ Radost a jásání nebralo konce. Dušičce sekretáře Mourajzka jsme na stole zapálili svíčičky u kytice žlutých listopadek od Markéty. Byl to krásný a dojemný Sněm kočičího společenstva. Moc za něj děkujeme a doufáme, že se na příštím Sněmu, který se bude konat poslední sobotu v červnu 2014, setkáme nejen v této sestavě ale i s dalšími členy a zejména depozitáři:o)

Zapsala: Alice Oppová a Markéta Holečková, doplnil Honza Mareš s Pavlínkou a Lindánkem:-)
Zápis z mimořádného Sněmu
První společnosti za práva koček


termín konání: 25. 8. 2012

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 ČernošicePřítomni: Jana Petrželková, Alice Oppová, Jiří Oppa, Miroslava Richterová, Markéta Holečková, Ing. Jiří Plesnivý

Omluveni: zplnomocnění k volbám výboru poslali: Miroslava Kocurová, Václav Vlček, RNDr. Jan Dvořák, Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Jaroslava Svobodová, Lenka Mašková, Hana Fuksová

Neomluveni: Sandra Jirásková, Marie Mraffková, Ema Dřevojánková, Květa Senarová, MVDr. Marta Benešová, PaedDr. Blanka Dvořáčková, Nicole Wowesná-Trhlínová, Viola Hermannová-Procházková, Radka Lansfeldová, Monika Drahníková, Sabina Sedláčková, Ludmila HolcováProgram:

1/ Diskuse nutnost zřízení konta u jiné banky z ekonomických (úsporných důvodů)
Po dohodě s depozity a komunikujícími členy Společnosti se dosavadní Výbor Společnosti rozhodl zřídit konto Společnosti u FIO banky, která z příspěvků dárců nestrhává poplatek, který u Raiffeisen Bank z minimálních příspěvků činí 7,- Kč a dalších 7,- Kč při dalším poukázání, což je pro naše hospodaření s drobnými příspěvky od dárců zničující. Takovéto poplatky strhávané naší dosavadní bankou nás připravily např. v loňském roce o 4.156,- Kč. Problém je, že FIO bance původní Zápis z voleb Výboru z roku 2004 nestačil. A to z důvodu, že u podpisů na původním Zápisu jsou č. OP, zatímco nyní tam musí být nově uvedena r. č. anebo data narození voličů i volených členů Výboru. V souladu se Stanovami Společnosti čl. 5 jsme tedy museli svolat tento Mimořádný sněm za účelem volby nového Výboru anebo potvrzení stávajícího Výboru a pořízení nového Zápisu z voleb statutárních zástupců a s tím se poté obrátit na FIO banku ohledně zřízení nového konto Společnosti u ní.

2/ Volby nového výboru anebo souhlas se stávajícím Výborem
Oznámení o konání a účelu Mimořádného sněmu za účelem voleb nového Výboru či potvrzení stávajícího Výboru bylo všem členům Společnosti oznámeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. 14 dní předem. Čili 2. 8., aby ti, kteří se voleb ze závažných důvodů nemohou zúčastnit, nám poslali své případné kandidáty a zplnomocnění k zastupování při volbách Výboru a Zápisu z voleb statutárních zástupců Společnosti. Mimořádného sněmu a voleb se fyzicky zúčastnilo 6 členů, včetně stávajícího Výboru, zplnomocnění k volbám Výboru poslalo 9 členů, 11 členů včetně 1 zástupkyně depozita Náchod se neozvalo. Kandidáty na nové členy Výboru nenavrhl nikdo. Těsnou nadpoloviční většinou byl řádně zvolen stávající Výbor. Statutárními zástupci Společnosti jsou tedy i nadále ti samí, co vás pořád s něčím otravují. Zápis z voleb Výboru přikládáme.

3/ Z jednání staronového Výboru
Výbor v nejbližší době zřídí u FIO banky konto Společnosti a na přání paní Kocurové samostatné konto depozita Kočky Bohumín. Proč samostatné? Protože přijímá nejvíc koček, má nejvíc dárců, dotace od města, grant od Nadace OKD, pořádá aukce, charitativní stánky apod., aby o příjmech a výdajích měla lepší přehled. Depozit Kočky Bohumín tímto už po kolikáté žádáme, aby aktualizoval nabídku kočičáků na stránkách Společnosti (posílal nám nově přijaté do nabídky a oznamoval umístěné) anebo si zaregistroval vlastní spolek.
Naše depozita žádáme, aby s námi řádně komunikovala a každoročně nám posílala vyplněné Dotazníky - statistiky příjmu a výdejů koček, nákladů na činnost apod.
Těmito dotazníky tak prokážeme dobré výsledky činnosti spolků na rozdíl od dosavadního dvacetiletého selhávání obcí a měst při provádění kastračního programu opuštěných koček.
Dotazník za rok 2012 zde.
Prosíme, vyplněný nám pošlete v 1.polovině ledna 2013.
Velké díkůvzdání předem:-)

Dále vás informujeme, že 13. 8. 2012 došlo k setkání ing. Milana Kauckého z o.s. SOS zvíře v nouzi s náměstkem ministra zemědělství přímo na Ministerstvu zemědělství (dále MZe) ohledně získání podpory obcí „návrhu metodiky regulace populace opuštěných koček kastracemi“, pod který se připojilo 29 spolků. Dopadlo to skvěle:-) Návrh získal záštitu ze strany MZe, Svazu měst a obcí i Komory veterinárních lékařů (která slíbila zajistit kastrace za přijatelné ceny) a MZe přislíbilo podporu z finančních prostředků MZe a grantů EU. Je tu ale podmínka, že kočičí spolky povedou statistiku (tj. vyplňovat dotazníky o činnosti v tom kterém roce, viz předchozí odstavec!!!) a že si vytipují vhodné obce či města pro celoplošný kastrační program. Z 29 kočičích spolků se již přihlásila s pilotním kastračním programem v Karlových Varech paní Alexandra Jančová, předsedkyně o.s. Konec toulání.

Závěrem a naposled upozorňujeme nekomunikující členy včetně jednoho depozita (které se na oznámení Mimořádného sněmu za účelem voleb neobtěžovali ozvat!), aby se v případě, že hodlají i nadále bojkotovat činnost Společnosti, stali členy jiných organizací anebo si založili vlastní spolek, protože v opačném případě budou na Výroční schůzi 23. 2. 2013 oficielně vyloučeni.

Zápis ze dne 25. 8. 2012 zapsaly:
Markéta Holečková a Jana Petrželková
Zápis z XI Sněmu První společnosti za práva koček

termín konání: 30. 6. 2012

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Černošicepřítomni: Jana Petrželková, Miroslava Richterová, Ing. Jiří Plesnivý, Alice Oppová, Jiří Oppa

omluveni: Miroslava Kocurová, Václav Vlček, Lenka Mašková, Hana Fuksová, RNDr. Jan Dvořák, Hanka a Dan Zelinkovi, Jaroslava Svobodová, Ing. Naděžda Müllerová, Sandra Jirásková, Marie Mraffková

neomluveni: Ema Dřevojánková, Květa Senarová, MVDr. Marta Benešová, PaedDr. Blanka Dvořáčková , Nicole Wowesná-Trhlínová, Viola Hermannová-Procházková, Radka Lansfeldová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Sabina Sedláčková, Ludmila Holcová, Jaroslava Šafferová.

Kompletní výbor Společnosti a další 2 přítomní členové navrhli a jednohlasně odsouhlasili, aby neomluvení provinilci zaplatili tučnou pokutu na účet Společnosti (756098001/5500) ve výši 100,- kč, neboť kdo zlobí, musí být po zásluze potrestán. Takto získané prostředky budou použity na ušlechtilé zájmy.Program:

1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti Společnosti v roce 2011
3/ zpráva o vývoji petiční kampaně proti zapsání české myslivosti na seznam UNESCO
4/ diskuse o ministrem Bendlem zamítnuté „metodice regulace populace opuštěných koček“ a opatřeních
5/diskuse o konceptu návrhu činnosti v roce 2012 sepsaném na výroční schůzi v únoru 2012
6/ diskuse o pořádání oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
7/ diskuse o setrvale nedostatečné komunikaci členů i depozit Společnosti
8/ občerstvení, zábava

1. Přivítání
Předsedkyně Alice Oppová přivítala přítomné 4 členy a medvědy a kočky, kteří zastoupili hafo neomluvených členů.

2. Rekapitulace činnosti v roce 2011
V roce 2011 jsme pečovali celkem o 258 opuštěných koček včetně koťat. V průběhu roku 2011 bylo přijato 196 koček včetně koťat., umístěno 110 koček včetně koťat., vykastrováno 212 koček a kocourů, vakcinováno 66, léčeno 228. 32 koček a kocourů bohužel zemřelo. Oproti roku 2010 jsme v roce 2011 zvýšili počet koček v péči o 45 zvířat, nově přijatých o 42 zvířat, kastrovaných o 74 zvířat a umístili méně o 25 zvířat. Vzhledem k vyšším příjmům od dárců a ještě vyšším výdajům na léčbu, operace a kastrace to není žádná sláva. Obzvlášť, když sdružujeme 4 depozita a fungujeme bezmála 11 let, jsou výsledky horší, než u většiny nově registrovaných spolků na ochranu koček. Např. „benjamínek“ OS Srdcem pro kočky přijalo za necelý rok 2011 281 koček, umístilo 174 koček, nechalo kastrovat 210 koček. Účastní se všech umisťovacích výstav, finance na péči o kočičáky získává nejen ve sbírkách aukcích, účastí na blešácích, trzích apod. aktivitách ale i od příznivců, kteří na jejich stránkách sledují informace co se u nich děje. Pečují v průměru o 90nalezenců, jsou na to 2 včetně občasných pomocníčků a město jim přispívá minimálně. Takže, když se chce, všechno jde! Vezměte si ze srdíčkových kočiček příklad. Děkujeme.

3. Zpráva o vývoji petiční kampaně proti zapsání české myslivosti na seznam UNESCO Úvodem musíme s politováním konstatovat, že podpora naší petiční kampaně byla ze strany členů a depozit Společnosti oproti spřízněným spolkům pranepatrná. Což zase svědčí o setrvalé dysfunkci komunikace jak s depozity, tak se členy. Ale k věci. 27. 4. 2012 jsme podali prvních 50 petičních listů s 698 podpisy občanů, kteří se našimi důvody ztotožnili, viz komentář a petiční kampaň podpořili. 11. 6. 2012 přišla zamítavá odpověď ministryně kultury, paní Mgr. Aleny Hanákové. Neočekávali jsme sice, že paní ministryni - původně učitelku v družině a manželku myslivce - osloví důvody které nás k petiční kampani přiměly, přesto nám její odpověď vyrazila dech. Píše, že o zápisu myslivosti na Seznam tradičních kulturních hodnot ČR rozhodla dne 23. 12. 2011 na základě doporučení jejího poradního orgánu a že předkladatelem nominace myslivosti byla ČMJ s jejím garantem Mze. Na závěr doporučila, abychom se, pokud máme nesrovnalosti se subjekty provozujícími myslivost, obraceli na tyto instituce, kterým informaci o petici odeslala. Adresovat petici, těm, kteří se sami na Seznam kulturního bohatství nominovali (předseda Českomoravské myslivecké jednoty je totiž Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje bývalý ministr zemědělství „ten, kdo rád střílí“ a garantem MZe, kde mají své páky myslivci) je sice výsměch zdravému rozumu, ale co naplat, petice jsme tedy adresovali jim! Poté nás napadlo se obrátit rovnou na orgány UNESCO, které na Seznam UNESCO zařazují nominované subjekty. 24. 6. 2012 jsme se tedy obrátili s prosbou o pomoc na pana Ing. Milana Kunu, sekretáře České komise pro UNESCO. Jelikož se zatím neozval, platí petice adresovaná na ČMJ a MZe ke stažení zde. Prosíme, sbírejte podpisy. Předem díky za podporu petiční kampaně.

4. Diskuse o ministrem Bendlem zamítnuté „metodice regulace populace opuštěných koček“ a opatřeních
Panu ministru Bendlovi byla zaslána „Metodika regulace opuštěných a toulavých koček“ v zájmu etického řešení této problematiky, čili tzv. kostlivce ve skříni, který trvá bezmála už 20 let, co zákon OZT pro kočky neplatí. Pan ministr ji ale ve svém dopisu odmítl a nás, kočičí spolky, které de facto suplují povinnost obcí, postavil do role subjektů, jednajících nezákonně. Tvrdí totiž, že dle §135 občanského zákoníku nemůžeme bez spolupráce s obcí pečovat o jakákoli nalezená zvířata. Což je absurdní stanovisko. Takže bychom mu měli dokázat, jak to s péčí obcí o opuštěné a toulavé kočky opravdu je. Proto všechna depozita i členy vyzýváme, aby se s každou opuštěnou toulavou kočkou či kotětem obraceli na obec a požadovali buď jejich umístění v obecním útulku anebo úhradu nákladů za veterinární ošetření včetně péče o zvíře. Dtto abyste vyžadovali od nálezců opuštěných koček či koťat, kteří se na vás obracejí s prosbou o umístění ve vašich depozitech, dřív než zvířata přijmete. Žádosti je lepší podávat písemně a kopie odpovědí obcí nám posílat, abychom měli důkazy pro případnou medializaci. Koncept žádosti obcím, metodiku regulace populace, dopis ministrovi, jeho odpověď - zkrátka veškerou dokumentaci Vám rádi pošleme, pokud se nám ozvete:-) Dalším a nejpádnějším důkazem omylu nejen pro pana ministra Bendla ale i MZe střešního orgánu ochrany zvířat je ten dotazník, čili konkrétní statistika zvířat, kterých jste se ujali, nechali vyléčit, kastrovat, vakcinovat, umístili je anebo odchytili a nechali kastrovat plašánky vrácené buď zpátky do původní lokality či přemístěné včetně vyčíslení výdajů a příjmů na tuto činnost za nejlépe více let. Dotazníky jsme již dostali od pana Vlčka, našeho pana depozitáře:-), pana RNDr. Dvořáka a slečny Sandry Jiráskové. Prosíme ostatní depozita i členy, aby nám jej také poslali. Děkujeme. Kampaň za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček závisí na nás všech čili i na lepší spolupráci depozit a členů.

5. Diskuse o konceptu návrhu činnosti v roce 2012 sepsaném na výroční schůzi v únoru 2012
Po zkušenostech s vymáháním informací od depozit už nebudeme žádat o granty, takže je to na vás – depozitech. Pokud o granty či dotace zažádáte, vaše žádosti podpoříme. Pokračování kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček a iniciace chráněných stanovišť pro vykastrované plašanky viz projekt 1, další oficielní akce k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova, by byla žádoucí stejně jako zlepšení komunikace s médii a stránek Společnosti. Jelikož nám nikdo z depozit a členů žádné návrhy neposlal, opět žádáme o zlepšení komunikace s výborem. Opět prosíme o vystavování stvrzenek dárcům a příjemcům koček, odkaz na potvrzení o daru na e-mail sídla, o žádosti obcí o spolupráci a dotace na kastrace opuštěných koček a pravidelné čtrnáctidenní informace o dění v depozitech. Dále žádáme o zaměření se na osvětové aktivity ve prospěch koček, např. pořádání Mezinárodního dne zvířat bez domova, Světového dne zvířat, Světového dne kastrací koček a psů, Světového dne koček, otevřených dnů depozit vždy s rozdáváním letáků STOP množení, felinoterapii v DD a LDN, blešáky včetně dalších finančně přínosných aktivit a jejich prezentaci na stránkách i facebooku Společnosti. Pokud naší žádost nehodláte akceptovat, pak bude lepší, když zaregistrujete vlastní sdružení a my zaregistrujeme Nadační fond ve prospěch koček bez domova místo dysfunkční Společnosti.

6. Diskuse o pořádání oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
Diskuse o tomto bodu se opět nekonala, protože chyběli zástupci depozit a včetně všech členů, jako obvykle. Vyzýváme vás k uspořádání alespoň lokální oslavy Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií za oběti přemnožení . Loni pan Vlček uspořádal lokální oslavy již pošesté v Příboru viz. Očekáváme od vás, že nám budete posílat příspěvky na stránky naší Společnosti případně i na náš profil na Facebooku. Jedná se např.: o zprávy z osvětových akcí, které jste uspořádali či kterých jste se účastnili, příběhy, fotky vašich kočiček, zajímavosti z vašeho města apod. Vás, kteří nevíte, co napsat, vyzýváme alespoň ke sledování stránek Společnosti. Děkujeme.

7. Diskuse o setrvale nedostatečné komunikaci členů Společnosti
Největší problém je nedostatečná komunikace se členy i depozity. Další problém je neúčast členů a depozit na výročních schůzích a sněmech. Pořádat tyto „sešlosti“ se 3-4 účastníky bez návrhů a připomínek aspoň od nezúčastněných depozit je trapná šaškárna, aby bylo učiněno zadost stanovám. Uvědomte si, že to poškozuje zdárný vývoj organizace a zároveň svědčí o neschopnosti výboru. Na výroční schůzi 27. 2. 2013 tedy uspořádáme volby nového výboru. Připravte si tedy předem své kandidáty na statutární zástupce. Děkujeme.

8. Občerstvení a zábava
Popili jsme čaj, vínečko, pojedli vynikající sójový gulášek od Jany, poplakali a popovídali si. Všechny body programu byly odsouhlaseny mručením přítomných zástupců nepřítomných členů, kteří pozorně sledovali průběh jedenáctého Sněmu, stejně jako loni. Letos ale bohužel bez pozorování cvrkotu zpovzdálí panem generálním sekretářem Mourkem. Mourajzníček je totiž velmi vážně nemocný a my Vás tímto moc prosíme o držení fšech pěstí a tlapek, aby se ten náš 20letý staroušek uzdravil a pobyl s námi aspoň ještě rok. Děkujeme

Zapsaly: 30. 6. 2011
předsedkyně a místopředsedkyně
Alice Oppová a Jana Petrželková
Zápis z X. Sněmu První společnosti za práva koček

termín konání: 25. 6. 2011

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Černošicepřítomni: Markéta Holečková, Alice Oppová, Jiří Oppa

omluveni: Jana Petrželková (pracovní vytíženost), PaedDr. Blanka Dvořáčková (pracovní vytíženost), Petr Janiš (nemoc), Hana Fuksová (problém s dopravou), MVDr. Marta Benešová (dovolená mimo ČR), Soňa Jahelková (pracovní vytíženost), Lenka Fejlová (nemoc), Miroslava Richterová (po operaci), Lenka Mašková (pracovní vytíženost), Václav Vlček (nemoc), RNDr. Jan Dvořák (nemoc), Sandra Jirásková (pracovní vytíženost)

nepřítomni: Miroslava Kocurová, Ema Dřevojánková, Květa Senarová, Jaroslava Svobodová, Nicole Wowesná-Trhlínová, Viola Hermannová-Procházková, Hanka a Dan Zelinkovi, Radka Lansfeldová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Sabina Sedláčková, Ludmila Holcová, Ing. Naděžda Müllerová, Jaroslava ŠafferováProgram:

1/ přivítání
2/ rekapitulace činnosti v roce 2010
3/ zhodnocení a doplnění průběžné zprávy o plnění grantu na projekt Prevence nekontrolovaného množení koček
4/ diskuse o konceptu návrhu činnosti v roce 2011 sepsaném na výroční schůzi za účasti pouze výboru
5/ diskuse o nedostatečné komunikaci členů a depozit Společnosti včetně opatření
6/ diskuse o pořádání oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
7/ občerstvení, zábava

1/ Přivítání
Předsedkyně Alice Oppová přivítala přítomné 2 členy a medvědy a kočky, kteří zastoupili 12 omluvených členů.

2/ Rekapitulace činnosti v roce 2010
Oproti loni jsme vykázali méně koček v péči o 123 zvířat, nově přijatých o 23 zvířat a zvýšili počet umístěných o 24 zvířat, kastrovaných o 1 zvíře. Vzhledem k vyšším příjmům od dárců a ještě vyšším výdajům za léčbu, operace a kastrace, to však není žádná sláva. Tím spíš, když sdružujeme 4 depozita a fungujeme již 10 let, jsou výsledky (počet přijatých, umístěných a kastrovaných koček) horší, než u většiny nově registrovaných spolků a depozit na ochranu koček. Např. „benjamínek“ OS Srdcem pro kočky přijalo za necelý rok 281 koček, umístilo 174 koček a nechalo kastrovat 210 koček. Prosíme, komunikujte a dodržujte základní podmínky členství a nový závazný organizační řád. Znovu jej přikládáme a žádáme o jeho důsledné dodržování, neboť i na tom závisí další pokračování činnosti Společnosti. Vyzýváme Vás, abyste přiložený Závazný organizační řád podepsali a poslali nám zpět na e-mail:info@kockaapravo.cz . Děkujeme.

3/ Zhodnocení a doplnění průběžné zprávy o plnění grantu na projekt Prevence nekontrolovaného množení koček
31.12.2010 obdržela Společnost od Nadace z Nadačního investičního fondu grant ve výši 80.000,- Kč na projekt Prevence nekontrolovatelného množení koček – na kastrace min. 150 koček a na výtisk min. 1000 letáků. Průběžnou zprávu musíme odevzdat do 30.června 2011 (!!), včetně formulářů jednotlivých kastrovaných koček, faktur za kastrace, faktur za výtisk letáků včetně dodacího listu a stručné zprávy o činnosti jednotlivých depozit v 1. pololetí 2011, a to paní Ing. Světlaně Zvěřinové.
17.5.2011 jsme vás požádali o zaslání: součtu financí, které jste utratili za kastrace, počtu zvířat, které jste nechali vykastrovat, fotokopie faktur za kastrace a evidenční listy jednotlivých kočiček kastrovaných z Nadačního investičního fondu (s logem Nadace a Společnosti) od 1. 1. 2011 do 15. 6. 2011. Do dnešního dne jsme obdrželi pouze 25 evidenčních listů, což je na vykázání 150 kastrací v průběžné zprávě o plnění grantu málo, tím spíš, že většina spolků grant NIF na rok 2011 již vyčerpala a podala Nadaci žádost o nový. Pan Vlček – depozitum Příbor poslal 12 evidenčních listů kočiček kastrovaných z NIF zároveň se zprávou o činnosti v 1. pololetí 2011. 4 evidenční listy poslala slečna Sandra Jirásková – depozitum Náchod, 2 evidenční listy paní Hana Fuksová – depozitum Žikov, od dobrovolnice slečny Lenky Urbanové z Koutů u ValMezu přišlo 8 evidenčních listů (s perfektní fotodokumentací včetně komunikace s MěÚ), paní Kocurová – depozitum Bohumín uvedla 20.6.2011 v e-mailu cituji: „PS: Pro informaci,kastrací mám : 37 koček a 15 kocourů“.

4/ Diskuse o konceptu návrhu činnosti v roce 2011 sepsaném na výroční schůzi za účasti pouze výboru
viz. Návrh činnosti včetně jeho plnění je totiž zapotřebí pro Výroční zprávu o činnosti a hospodaření v letošním roce, pokud má Společnost fungovat i nadále. Jelikož máme problémy se splněním grantu 80.000,-Kč uděleném Nadací na Podporu a propagaci prevence nekontrolovaného množení koček v roce 2011, o další na rok 2012 žádat nemůžeme. Čili nezbývá než se pokusit o prosazování projektu na podporu etické regulace opuštěných a toulavých koček viz, pokračování úspěšné kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček, další oficielní akce k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova, zlepšení komunikace s médii a stránek Společnosti. Což ovšem záleží na lepší spolupráci depozit a členů.

5/ Diskuse o nedostatečné komunikaci členů a depozit Společnosti, včetně opatření
Největším problémem je naprosto nedostatečná komunikace depozit s výborem Společnosti, tj. pozdní zasílání dokladů, naskenovaných faktur místo originálů a vystupování depozit na vlastní pěst. To se týká především depozita Bohumín. Je nepřijatelné takto vystupovat a přitom čerpat od Společnosti finance, kontakty a informace.
Depozita jsou povinna zacházet s finančními prostředky od dárců i z grantů nanejvýš hospodárně. Depozita jsou povinna vykazovat dárcům a příjemcům koček stvrzenky o přijetí finančních darů a zasílat je včetně faktur za vet. péči a ostatních finančních dokladů sídlu k celkovému vyúčtování, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
Od členů a depozit se očekává loajalita vůči Společnosti, tzn., že žádný člen nebude vystupovat samostatně jako soukromá osoba či jako oddělené samostatné depozitum, ale výhradně jako člen Společnosti nebo jako depozitum Společnosti. Občanské sdružení čili Společnost musí být založena na vzájemné toleranci, čestnosti, důvěře, transparentnosti a zejména na společném zájmu o ochranu opuštěných koček.

6/ Diskuse o pořádání oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
Diskuse o tomto bodu se nekonala, protože chyběla většina členů.
Vyzýváme vás k uspořádání alespoň lokálních oslavy Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií za oběti přemnožení. Pan Vlček je loni uspořádal již popáté v Příboru viz Sídlo loni uspořádalo první oficielní oslavy pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích viz
Vyzýváme vás, abyste nám posílali příspěvky na stránky naší Společnosti případně i na náš profil na Facebooku. Jedná se např.: o zprávy z osvětových akcí, které jste uspořádali či kterých jste se účastnili, příběhy, fotky vašich kočiček, zajímavosti z vašeho města apod. Vás, kteří nevíte, co napsat, vyzýváme alespoň ke sledování stránek Společnosti. Děkujeme.
Těm, kteří se starají o opuštěné kočky v nouzi, nabízíme i nadále proplacení faktur za kastrace opuštěných kočiček (faktury musí být nadepsány na První společnost za práva koček a zaslány v originálu nikoliv kopie!!).

7. Občerstvení a zábava – popili jsme čaj, pojedli výtečné dezertky a pizzu.
Každý bod programu byl doprovázen souhlasným mručením přítomných zástupců nepřítomných členů, kteří pohodlně usazeni v první řadě pozorně sledovali průběh „slavnostního desátého Sněmu“ a předením Lindánka spícího na okně. Poprvé se zúčastnil i pan generální sekretář Mourek, který bedlivě pozoroval cvrkot zpovzdálí.

Zapsala: Markéta Holečková 25. 6. 2011 v 15:55. Načež totálně zdeptaná a ujásaná k smrti odjela vláčkem domů bez medvědů a kočičáků. Slibované oslavy 10. výročí Společnosti byly opravdu velké tóčo!


Zápis z IX. Sněmu První společnosti za práva koček

termín konání: 26. 6. 2010

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Černošicepřítomni: Jana Petrželková, Miroslava Kocurová, Václav Vlček, Petr Janiš, Alice Oppová, Jiří Plesnivý, Jiří Oppa
omluveni: Hana Fuksová, Eva Kopáčová, Soňa Jahelková, RNDr. Jan Dvořák, Lenka Mašková, Sandra Jirásková

nepřítomni: Miroslava Richterová, Markéta Holečková, MVDr. Marta Benešová, Ema Dřevojánková, Květa Senarová, Jaroslava Svobodová, Nicole Wowesná-Trhlínová, Viola Hermannová-Procházková, Hanka a Dan Zelinkovi, Lenka Feilová, Radka Lansfeldová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Ludmila Holcová, Ing. Naděžda Müllerová, Jaroslava ŠafferováProgram:

1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti v roce 2009 s návazností na
3/ činnost v roce 2010
4/ diskuse ohledně indispozice paní Hanky Fuksové a přemístění kočiček z útulku v Jihlavě na Źikov u Sušice
5/ diskuse ohledně oslav Dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
6/ diskuse ohledně nedostatečné komunikace členů, činnosti a stránek Společnosti
7/ občerstvení, zábava

1. Přivítání

Předsedkyně Alice Oppová přivítala přítomné členy a zahájila tak letošní Sněm naší společnosti. K pohoštění bylo přichystáno mnoho dobrot – slaných i sladkých, které vesměs přichystala Jana Petrželková a Alice Oppová. Přítomní členové si navzájem vyměnili malé dárky. Sekretář Mour se pro jistotu potuloval po zahradě, odkud nevrle sledoval nával na jeho výsostném území.

2. Rekapitulace činnosti v roce 2009

Úkoly plánované pro rok 2009 byly z větší části úspěšně splněny. Za největší a nejvýznamnější akce lze bezesporu považovat
- Úspěšný start činnosti depozita Bohumín na umísťovací výstavě 2. 5. 2009 v Ostravě viz - Den zvířat bez domova a svíčkové vigilie Příbor 15.8.2009 viz - Křest knížky „O kocourovi, který přišel na Vánoce“ 12.12.2009 viz 3. Činnost v roce 2010
S ohledem na to, kolik členů Společnosti skutečně pracuje a neomezuje se pouze na „papírové členství“, byl rok 2010 prozatím plodný: - účast depozit Kočky Bohumín a Příbor na umisťovací výstavě v Ostravě 24. 4. 2010 viz - účast na semináři „Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? Jsou zvířata chráněna legislativou?“ 26. 5. – 27. 5. 2010 viz - stěhování depozita z Jihlavy na Žikov čp. 1, 341 82 Petrovice u Sušice 19.6.2010 - inovace webové stránky: zprovoznění samostatných odkazů na 4 depozita Společnosti depozitum Žikov, depozitum Kočky Bohumín, depozitum Příbor, depozitum Náchod a inovace charitativního obchůdku viz - virtuální adopce několika kocourů a kočiček
- získání podpory pro depozitum Příbor v podobě krmiva a finanční příspěvek pro Společnost od členky paní Lenky Maškové
- získání sponzorů ze Zlína
- získání podpory města Bohumín
- získání významné bezplatné právní pomoci

Bylo konstatováno, že v roce 2010 Společnost zatím nezískala žádný grant
Do dalšího období roku 2010 bylo členům za účelem zlepšení finanční situace na práci s opuštěnými kočkami doporučeno:

- žádat o granty a podporu od měst a obcí, firem apod. – koncepty dopisů Společnost poskytne
- pořádat kulturní akce s tím, že výtěžek půjde na péči o zvířata v depozitech
- pořádat v depozitech „Dny otevřených dveří“ – krmivo jako vstupné, finanční příspěvky do kasičky
- snažit se získávat sponzory na krmivo, stelivo, veterinu
- zasílat kočky a koťata vhodné k umístění do nabídky bez prodlení

Všichni členové Společnosti byli požádáni, aby ze všech sil a při každé možné (i nemožné) příležitosti prosazovali projekty na podporu regulace volně žijících koček, komunikovali s obcemi a pokračovali v kampani za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček

Byla zvažována možnost zviditelnění Společnosti na Facebooku. Tato akce však byla prozatím odložena z kapacitních (časových i personálních) důvodů, nicméně ani zdaleka nebyla zavržena.

4. Diskuse ohledně indispozice paní Hanky Fuksové a přemístění kočiček z útulku v Jihlavě na Źikov u Sušice
Jiří Oppa referoval o akci, vyprávění doplnil spoustou fotografií jak ze stěhování samého, tak z nového bydliště kočiček. Podrobnosti a fotky ze stěhování viz. 5. Diskuse ohledně přípravy oslav Dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií
Pan Václav Vlček jako jediný přislíbil konání oslav s jistotou. Ostatní členy vyzýváme, aby zvážili, zda skutečně není v jejich možnostech šíření tohoto celosvětového svátku.

6. Diskuse ohledně nedostatečné komunikace členů, činnosti a stránek Společnosti
K diskusi o nedostatečné či dlouhodobé (ne)komunikaci některých členů nakonec z časových důvodů nedošlo, protože cca 50% přítomných muselo sněm opustit již po 14 hodině, aby se cca po 22. hod. dostalo domů. Zbytek přítomných však konstatoval, že dyskomunikace či papírové členství Společnosti nijak nepomůže a naopak působí potíže při hlasování apod. Výbor Společnosti proto důrazně vyzývá všechny členy, aby zvážili svůj vztah ke Společnosti, svoje možnosti k pomoci a k účasti na akcích a své členství případně upravili.

7. Občerstvení a zábava
Protože značná část přítomných opustila sněm předčasně, musel zbytek členů zlikvidovat připravené pohoštění. Následkem přeplněných žaludků došlo k útlumu a debata byla sice srdečná, nicméně ne jen k oboru.

Sekretáře Moura tentokrát zastoupil plyšový kolega Barnabáš


Zapsal/a:

Jana Petrželková, 26. 6. 2010 19:33

Zápis z VI. Sněmu První společnosti za práva koček

termín konání: 23. 6. 2007

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Černošicepřítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, RNDr.Jan Dvořák, Václav Vlček, Viola Procházková, Jana Petrželková, Markéta Holečková

omluveni: Miroslava Richterová, Květa Senarová, Eva Kopáčová, Božena Novosadová, Anna Doleželová, Jarka Svobodová, Soňa Jahelková, Hana a Daniel Zelinkovi

nepřítomni: Nicole Wowesná-Trhlínová, MVDr. Marta Benešová, Lenka Turnerová, Alena Holoubková, Lenka Feilová, Ema Dřevojánková, Kristýna Zittová, Radka Lansfeldová, Marie Světlíková, Kateřina Vobrová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Petr Janiš, Sandra JiráskováSněm započal včas, tj. v 11 hodin. Každá žena dostala na přivítanou od předsedkyně Alice malý dárek – minifigurku kočičky na krk. Příjemným překvapením pro většinu účastníků byla účast pana Vlčka, který na Sněm cestoval z Příbora prakticky celou noc. Bravo, děkujeme.
Sněm se konal sice za příjemně teplého, nicméně přeháňkového počasí, takže z ryze praktických důvodů se sezení odbývalo uvnitř domu. Četnost a množství přeháněk obětavě kontroloval v zahradě sekretář Společnosti Mourek, který není příznivcem valných hromad.

Po vzájemném uvítání a seznámení účastníků nejprve probíhala při občerstvení volná živá diskuse – jak jinak než na téma kočky. Probíraly se oblasti : chov, kastrace, veterináři, léky, výživa, refugia, potíže s okolím, zákony, útulky, záplava koťat, spolupráce s městskými úřady a mnoho dalších. Při této příležitosti si účastníci vyměnili řadu cenných osobních zkušeností.

Po pozdním obědě došlo na další body programu:

A. rekapitulace činnosti v roce 2006 a činnost v roce 2007:
 1. iniciace refugií – trvá. nový úkol: vytvořit jasný a srozumitelný návod na zakládaní a vedení refugií včetně možností spolupráce s místními (městskými) úřady)
  zodpovědnost: RNDr. Jan Dvořák, Markéta Holečková
  termín: 31. 8. 2007
 2. granty na osvětu – pro rok 2007 splněno, zažádáno, prozatím bez výsledku
 3. nábor dobrovolníků, spolupráce s médii , překlady – trvalý průběžný úkol zodpovědnost:
  • za nábor dobrovolníků všichni členové
  • za spolupráci s médii: Miroslava Richterová
  • za překlady: Nicole Wowesná-Trhlínová a dobrovolníci: Ing. Jiří Plesnivý, Mgr Lenka Šindelková
 4. iniciace členství v zahraničních organizacích – prozatím nesplněno, trvá
  je na zvážení, zda tento úkol nadále evidovat, protože z důvodu nedostatku aktivních, schopných a ochotných členů by šlo o pouhé „papírové“ členství bez aktivní spolupráce.
  zodpovědnost: Alice Oppová, Nicole Wowesná-Trhlínová
  termín: 31. 12. 2007
 5. samolepka „pomáháme kočkám“ – prozatím nesplněno, trvá
  zodpovědnost: Nicole Wowesná-Trhlínová
  termín: 30. 8. 2007
 6. petiční kampaň za účinnou ochranu proti týrání zvířat – pokračuje průběžně
  zodpovědnost: Alice Oppová
 7. nonstop infocentrum – činnost nejen velmi úspěšně pokračuje , ale naopak se rozrůstá k nejzašší hranici zvládnutelnosti. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku bylo zodpovězeno cca 2800 dotazů písemně a několik stovek telefonicky.
  zodpovědnost: Alice Oppová
 8. podpora akcí spřízněných organizací – úkol průběžně trvá
  zodpovědnost: Alice Oppová, Nicole Wowesná-Trhlínová
  zviditelnění akce ve svém okolí dle možností : všichni členové
 9. sbírka pro Libanon – sbírka ukončena, peníze odeslány organizaci PETA, všechny podklady pro zúčtování a hlášení připraveny k odeslání.
  zodpovědnost: Markéta Holečková
  termín: 10 dnů po obdržení pololetního výpisu z banky
 10. vypracování zprávy o hospodaření Společnosti za 1. pololetí roku 2007 - všichni členové Společnosti jsou povinni veškeré účetní doklady týkající se tohoto období odeslat do sídla Společnosti co nejdříve, nejpozději do 10. 7. 2006, aby období mohlo být uzavřeno.
  zodpovědnost: Jana Petrželková, Jiří Oppa
  termín: 31. 7. 2006
 11. zasílání kočiček, kocourků a koťat vhodných k osvojení do nabídky na stránce Společnosti, kontrola již umístěných jedinců, popřípadě umístění fotografií a příběhů na stránce
  zodpovědnost: všichni
  termín: průběžně a trvale
B – novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání a s ní související změny

K tomuto bodu podala obšírný referát paní Alice Oppová, která se za Spol. zúčastnila schůzky nad novelou s posl. klubem Strany zelených a podala návrh změn §13/b, viz příloha. Návrh odmítl EPS Brno, s tím, že stávající znění vládní novely – v tomto případě §13/b je dostačující. PS novelu odsunula na září 07, takže zatím není nic ztraceno, na průchodnosti návrhu pracujeme s legislativci MS a MF, ale „bude to běh na dlouhou trať“..

C - oslavy Dne zvířat bez domova a svíčkové vigilie

bylo s lítostí konstatováno, že prozatím není členská základna natolik silná, aby Společnost zvládla uspořádat oslavu dle svých představ nebo ve stejném duchu a rozsahu jako je tomu u našich zahraničních kolegů. Dalším důvodem je rovněž i termín konání v době dovolených a školních prázdnin a v neposlední řadě i nepříliš velká ochota spřízněných organizací spolupracovat na této doposud u nás neznámé akci. Bylo proto dohodnuto, že se členové pokusí zorganizovat malé oslavy pro své nejbližší okolí a budou se více věnovat seznámení veřejnosti s tímto svátkem.

D - zábava

na závěr sněmu jsme shlédli veselá videa, kde kočky vystupovaly jako hlavní aktéři a hrdinové a debata se obrátila i směrem k našim vlastním domácím mazlíčkům.
Sněm skončil cca v 17 hodin.


Zapsala : Jana Petrželková

Zápis z V. Sněmu První společnosti za práva koček

termín konání: 24. 6. 2006

místo konání: sídlo Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 ČernošicePřítomni: Markéta Holečková, Jiří Oppa, Alice Oppová, Kristýna Zittová, Bc. Ema Dřevojánková, Jana Petrželková

Nepřítomni: MVDr. Marta Benešová, Milena Wahlen, Ing. Lenka Turnerová, Jaroslava Svobodová, Jana Chalupová, Alena Holoubková, Lenka Fejlová, Viola Hermannová, Soňa Stanzelová, Milan Parůžek, Nicole Trhlínová, Radka Lansfeldová,, Kateřina Vobrová, Marcela Fresi, Monika Drahníková, Iva Ševečková, Andrea Fleischmannová, Květoslava Semarová, Zdeňka Smělá, Mgr. Jiřina Kaislerová, Ludmila Holcová, Marie Sejkorová, Jana Koubová

Omluveni (plná moc): Eva Kopáčová, Soňa Jahelková, Eva Beranová, RNDr. Jan Dvořák, Božena Novosadová, Jiří Novosad, Anna Doležalová, Růžena Veselská, Marie Světlíková, Hana a Daniel Zelinkovi, Václav Vlček, Simona Ondřejová, Jana Fleischmannová (SMS 24.6.11:09 AM).Program:

1/ seznámení s novými členy, příznivci a hosty, jejich aktivitou, problémy, potřebami a návrhy – viz. zhodnocení návratek Zpravodaje
2/ zpráva o hospodaření - přehled příjmů a výdajů za období od 1. ledna do konce června 2006
3/ rekapitulace dosavadního plnění návrhu činnosti v roce 2005, včetně plnění jednotlivých bodů a přijetí návrhů vedoucích ke zlepšení činnosti společnosti

Projednávané body:
 1. Noví členové se bohužel omluvili z různých důvodů – členská základna v Jindřichově Hradci projednává možnost založení soukromého útulku, p. Václav Vlček a Simona Ondřejová z Příbora pravidelně informují o své činnosti dopisy, zasílají příběhy o kočkách a dopisy včetně fotek od příjemců umístěných koček na web.stránku, pečují o cca 50 zvířat a kastrují kočky ve svém okolí. Přítomná Ema Dřevojánková má problémy se založením depozita ve ValMezu, komunikace s městem a Okresní veter.správou vázne, Společnost se obrátí na Krajskou veterinární správu ve Zlíně a zkusí vyjednat přijatelnější podmínky pro založení místního útulku pro opuštěná koťata.
 2. Jana Petrželková dodá informace o hospodaření v 1. pololetí 2006 do podzimního čísla Zpravodaje
 3. Plnění návrhu činnosti: a) Hodonínská kauza dořešena, bývalé členky poslaly pouze přestřižené razítko, ostatní je k vyzvednutí u p.L.Malečkové, další dohadování jsme zastavili, protože Společnost má důležitější věci na starosti. b) Jana Petrželková zajistila tisk letáku „Kočka – péče a kastrace“ a leták „Stop – množení koček a další – tyto budou k dispozici k odeslání během 14 dnů. c) Sepsali jsme žádost o grant Nadace na tisk plakátu a dalších letáků „Kočky – péče a kastrace“ (inovace stávajícího), „Kočka a ptačí chřipka“, „Péče o koťata“, „Než vezmete kotě domů … uvažujte!“, „Hodná kočka – nemožné chování“, „Co dělat, aby se kočka neztratila“- „Co dělat, když se ztratí kočka“, „Pomozte virtuální péčí“ (adopce na dálku, či další možnosti pomoci kočkám), a na samolepky „Tady pomáháme kočkám“ (prosíme posílejte nám vaše tipy na vstřícné podnikatele, provozovny, firmy a podniky, které mají ve znaku či názvu kočku – např. Spojené kartáčovny Pelhřimov (jejich logo), Pizzerie u Slepé kočičky, čajovna u Měsíční kočky, atd.) – tito oslovení pak budou moci naší Společnost propagovat nalepením samolepky a my naopak budeme propagovat je na web.stránce.

  d) další žádost o grant Nadace byl sepsán pro Emu Dřevojánkovou pro ValMez a p.Vlčka pro Příbor – na podporu kastračního programu a péče o opuštěné kočky. Výsledky rozhodnutí Nadace budou známy v říjnu – listopadu 2006. Oba granty jsou na r. 2007.

  e) řešilo se zde také výtvarné zpracování a texty na plakát – máte-li nápad na krátký výstižný text, sem s ním: např. plakát s fotografií Jukálka z naší webové stránky a text k tomu – „Je u vás volno? Hledám domov!“, „Ahoj človíčku! Nemůžu u tebe bydlet?“, Markéta osloví Jarouška Sůru, který nám udělal logo Společnosti, aby nám poradil či rovnou vytvořil grafický návrh na plakát a samolepku.

  f) je dohodnuto, že naše externí spolupracovnice p.Mirka Richterová, spolu s Alicí pomůže rozběhnout projekt refugií dr.Dvořáka, a to pro začátek v Praze (s tím, že projekt se již osvědčil v Praze 8 – Bohnicích); p.Richterová osloví Magistrát hl.m.Prahy a další městské části Prahy. Dle našeho názoru je to nejhumánnější a nejlacinější možnost ochrany a péče nedomestikovatelných koček ve městech. Více o projektu dr.Dvořáka je na našich web.stránkách nebo je může v písemné formě poslat Alice Oppová.

  g) Markéta konečně nastartovala své tužky, pera, tuše a přinesla ukázat návrhy diplomů pro děti za chystané soutěže tzv. Dětského koutku na naší web.stránce, který by měl být zahájen do konce tohoto roku. Dodá postupně také další obrázky do letáků.

  h) v červnu s námi sepsala sponzorskou smlouvu firma BIO-FAKTORY a zároveň dodala první várku krmiva:
  3 krabice - paštičky 100g Propesko kuřecí s játry, hovězí, ryba,
  3 pytle po 10 kg granulí Nutri-Fel Premium Complete Menu for Adults (pro dospělé). Firma bude pravidelně každý měsíc (do konce roku 2006) dodávat krmivo a vitaminové prostředky pro naše nalezence – tedy potřební nechť si rychle zařídí odvoz krmiva (buď vlastní či zprostředkovaný) ze sídla Společnosti!!!!

  ch) p. Novosadová nás zevrubně informovala dopisy a SMS zprávami o činnosti své, p.Doležalové a p.Veselské v Hodoníně. P. Veselská omluvila účast na sněmu z vážných zdravotních důvodů. Držíme jí moc palce, aby se rychle uzdravila.

  i) znovu upozorňujeme, že je třeba pro zdárný chod Společnosti a vzájemnou informovanost zapojení se všech členů!!! Proto od nich vyžadujeme, aby nám posílali nejen vyplněné návratky ze Zpravodajů, ale i při neúčasti na výročních schůzích a sněmu zplnomocnění k zastupování při rozhodování o další činnosti Společnosti. Prosíme, nezapomínejte na to!!


  Zapsala: Markéta Holečková
  Zápis z mimořádného sněmu
  První společnosti za práva koček


  Datum: 25. června 2005
  Místo konání: Černošice


  Přítomni: Markéta Holečková, Jiří Oppa, Alice Oppová, Viola Hermannová, Viktor Pařízek, Kristýna Zittová, Radka Lansfeldová, Nicole Trhlínová
  Nepřítomni: Božena Matějů, , pí. Čížková, , Jana Chalupová, Božena Novosadová, Milena Zvědělínová, Anna Doležalová, Lenka Turnerová, Veronika Tesařová, , Ivona Pražáková, Anna Jonášová, Ivana Šichtová, Markéta Faltýnová
  Omluveni: Soňa Jahelková, Eva Beranová, Jakub Brázdil, Sandro Zamarian, RnDr. Dvořák, Milena Wahlen, Ivona Hüblová, Zdeňka Lišťáková, Alena Holoubková, Jaroslava Svobodová, Eva Kopáčová, Marie Brázdilová, Naděžda Tomalová, Lenka Fejlová, Marie Světlíková, Kateřina Bobrová, Lucie Malečková, Soňa Stancelová, Milan Parůžek, Eva Dřevojánková, Růžena Veselská, Marcela Frei

  Program:

  1/ seznámení s novými členy, příznivci a hosty, jejich aktivitou, problémy, potřebami a návrhy – viz. zhodnocení návratek Zpravodaje
  2/ zpráva o hospodaření - přehled příjmů a výdajů za období od 1. ledna do konce června 2005
  3/ rekapitulace dosavadního plnění návrhu činnosti v roce 2004, včetně plnění jednotlivých bodů a přijetí návrhů vedoucích ke zlepšení činnosti společnosti

  Projednávané body:
  • Alice Oppová vznesla dotaz, zda by členové,kteří hovoří anglicky, popř. jinou cizí řečí jezdili na všechny semináře, sněmy a konference, na které chodí Alici pozvánky – pro získání kontaktů je lepší se osobně zúčastnit než si dopisovat po mailu, dále pro celonárodní i mezinárodní podporu (je to zapsané v našich stanovách)
  • Žádali jsme o grant 1 mil. Kč,abychom mohli zajistit mobilní ordinace v působnosti obcí
  • Vznikl návrh umístit na jiné stránky „Cat protection“ pro podporu naší spoupráce s ostatními organizacemi
  • Přišla od FAB pozvánka na seminář
  • Byla projednávána mediální podpora pro DMS – ilustrované nálepky nebo placky s naším logem a heslem typu „Pomáháme kočkám“, „Podporujeme kočky“, „Přispíváme na kočky“ atd. – členové byli požádáni o nápady a návrhy; dále krátké rýmované básničky o kočkách
  • DMS je rozjednaná – shání se formuláře a doklady, je třeba zřídit nový účet – zvláštní účet pro sbírku (za úkol to má Jiří Oppa) - vytisknout a podepsat Alicí, výpis z trestního rejstříku a prohlášení už má Markéta Holečková (jako kontaktní osoba), úřady mají 1 měsíc na vyřízení a pak by se mohly začít konat veřejné sbírky – veřejné pokladničky na veřejných prostorách, prodej knih, termín nyní vidíme cca od září – existuje zde totiž riziko, že pokud bychom mediální kampaň příliš urychlili,nemusela by se povést a zisk z ní by byl minimální, seznam našich plánovaných aktivit :
  • Propagační materiály a předměty – letáky (o kastraci), pojednání o naší společnosti a kočkách jako takových, samolepky, vizitky jako propagace naší společnosti, pohlednice s kočkami z našich zdrojů (s poznámkou, že to nejsou stylizované fotky, ale naše vlastní z útulků,depositářů, atd.), dále poštovní známky
  • Reklama a inzerce - spoty a upoutávky na akce (v Chcete mě?),internet – bannery a odkazy na stránkách, spoty a upoutávky v rádiích (fiktivní rozhovor mezi kocourem a kočkou), venkovní reklama – Citylights, Rencar, bilboardy (ale to je drahé)
  • Tištěná média – deníky, noviny, časopisy
  • Mediální partnerství, inzertní plnění, tiskové konference,…..
  • Alice Oppová informovala, že petice je poslaná pí Frei do Švýcarska
  zapsala Nicole Trhlínová
  Zápis z mimořádného sněmu
  První společnosti za práva koček


  Datum: 26. června 2004
  Místo konání: Černošice 


   Přítomni:
  Markéta Holečková, Eva Kopáčová, ing. Zdeněk Johanovský, Jiří Oppa, Alice Oppová, Marie Brázdilová, Naděžda Tomalová, ing. Roman Mikšánek
   Nepřítomni: Marie Černá, Božena Matějů, Eva Feldmanová, Veronika Pešinová, pí. Čížková, Lenka Fejlová, Jana Chalupová, Dagmar Šenkýřová, Božena Novosadová, Milena Zvědělínová, Anna Doležalová
   Omluveni - zastoupeni plnou mocí: Soňa Jahelková, Eva Beranová, Lenka Turnerová, Dagmar Šenkýřová, Jaromíra Šafferová, Veronika Tesařová, Jakub Brázdil, Sandro Zamarian, RnDr. Dvořák, Milena Wahlen, Ivona Hüblová, Zdeňka Lišťáková, Ivona Pražáková, Anna Jonášová, Ivana Šichtová, Alena Holoubková, Jaroslava Svobodová

  Program


  1/ seznámení s novými členy, jejich aktivitou, problémy, potřebami a návrhy
  2/ volba nových členů výboru, náhradou za odstupujícího hospodáře a jednatelku
  3/ zpráva o hospodaření a podrobný přehled příjmů a výdajů za období od 1. ledna 04 do konce června 04
  4/ rekapitulace dosavadního plnění návrhu činnosti na rok 2004, včetně plnění jednotlivých bodů a Stanov společnosti a přijetí návrhů vedoucích ke zlepšení činnosti společnosti.

  Ad 1/

  -  dohoda s pí. Kopáčovou o postupném rušení Mikroazylu společnosti, s tím, že v nejbližší době bude toto zařízení zaregistrováno pouze na pí. Kopáčovou, jako fyzickou osobu, která si založí vlastní konto, na které bude převedena z konta společnosti nevyčerpaná část finančních prostředků z grantu MHMP
  -  přijetí žádosti pí. Kopáčové o odstoupení z funkce jednatele, s tím, že nadále zůstane členkou společnosti a návrh, že povinnosti vyplývající z této funkce bude vykonávat místopředsedkyně a předsedkyně, a to z důvodu „zeštíhlení administrativního aparátu“
  -  odstoupení ing. Johanovského z funkce hospodáře, a to od 1. července 2004, s tím, že je povinen dokončit řádné vyúčtování příjmů i výdajů společnosti od 1. ledna 04 do konce června 04 a neprodleně je doručit kanceláři, návrh dosavadního revizora, Jiřího Oppy, do funkce hospodáře, s tím, že funkce revizora bude zrušena z téhož důvodu
  -  vzetí na vědomí, že pí. Marie Černá skončila své členství ve společnosti a její osobou spravovaný depozit pro opuštěné kočky, vedený pod hlavičkou společnosti, bude nyní zaštítěn OS Podbrdsko
  -  analýza problematické situace v komunikaci hodonínských členek s městským zastupitelstvem a neuspokojivého vývoje causy sousedem odcizeného kocoura Garfielda. V jednání Přestupkové komise MěÚ Hodonín i zástupců Policie ČR s poškozenou majitelkou kocoura, pí. Brázdilovou a žalovaným sousedem panem Valouchem panují nerovné podmínky. Jedná se o nadržování žalovanému, a to z důvodu jeho společenské prestiže. Bylo dohodnuto, že tato cauza bude i nadále pravidelně konzultována s právníky a spřízněnými org. na ochr. zvířat
  -  konstatování uspokojivé situace v činnosti členů a chodu jejich depozit v dalších místech (Praha - Libeň, Most, Vimperk, Láz u Příbrami, Český Těšín, Karlovy Vary)
  -  přijetí nového člena společnosti, ing. Romana Mikšánka a návrh na jeho zvolení do funkce jednatele hodonínských členů

  Ad 2/

  -  do funkce hospodáře společnosti byl jednomyslně zvolen a odhlasován Jiří Oppa OP č. JS 103996, do funkce jednatele hodonínských členů byl jednomyslně zvolen a odhlasován ing. Roman Mikšánek OP č. 100390545, ve stávající funkci místopředsedkyně byla jednomyslně potvrzena a odhlasována Markéta Holečková 0P č. 104026824 a ve stávající funkci předsedkyně byla jednomyslně potvrzena a odhlasována Alice Oppová OP č. PH 091223

  Ad 3/

  -  zpráva o hospodaření nebyla ing. Johanovským dokončena, stejně jako nebyla podána zpráva o hospodaření s grantem MHMP. Pan ing. Johanovský byl důrazně požádán, aby obě zprávy neprodleně vypracoval a doručil magistrátu a novému hospodáři společnosti
  -  k dispozici je tedy pouze zpráva o příjmech a výdajích evidovaných kanceláří společnosti.
  Za období od 1. ledna 04 do 30. června 04 činily

  pokladní příjmy: 40 822,50 Kč a výdaje 40 822,50 Kč
  bankovní příjmy: 47.654,55 Kč a výdaje 93.525,40 Kč

  Ad 4/

  -  aktuálně se nalézá v péči Mikroazylu, který se změní na soukromé zařízení pí. Kopáčové ? koček a 12 koťat, v depozitu kanceláře 1 kočka a kancelář pečuje o 14 vykastrovaných plašanek vrácených do původních lokalit, v hodonínských depozitech pečuje pí. Brázdilová o 6 koťat a 4 kočky a pí. Tomalová o 3 koťata a 4 kočky, mimoto se hodonínští členové starají celkem o 56 vykastrovaných koček vrácených pro plachost do původních lokalit, v depozitu v Lázu je postaráno o cca 18 koček, ve Vimperku o 17, v Českém Těšíně o 15, v Mostu o cca 45 a v Karlových Varech o ...a současně tam členky budují menší útulek. Dohodli jsme se, že pro hodonínské členy, kteří pečují o nejvíce zvířat a navíc systematicky provádí účinný kastrační program, bude jednodušší a výhodnější, když si zřídí vlastní účet, kam by jim místní sponzoři mohli posílat své dary
  -  prezentace společnosti, a to jak v médiích, tak na vlastní stránce www.kockaapravo.cz vázne. Společnost nevyvíjí dostatečně zajímavou činnost, aby oslovila média a dosavadní správce stránky, Filip Prahl, ji sice zprovoznil, ale už 4 měsíce je jen v tzv. výstavbě. Je třeba najít jiného správce stránky a zaměřit se na zviditelnění v médiích např. pořádáním výstav a různých dětských akcí, autogramiád, benefic, vypracováním manuálu pro osvětové besedy se školními dětmi, osvětovými besedami apod
  -  získávání sponzorů se zvolna vyvíjí, prostřednictvím www.kocky-online.cz se nám podařilo získat sponzory nákladů na léčení postřelených kočiček z Mikroazylu v Černošicích, hodonínští si vymohli od zastupitelstva grant na osvětu ve výši 2 tisíc a díky Janě Štroblové se podařilo získat i významného sponzora vydání knihy naší členky, Evy Beranové, Kočičí pověsti. Nicméně je třeba se zaměřit hlavně na získávání grantů prostřednictvím týdně aktualizovaného Grantového kalendáře a najít schopného fundraisera, který se v tom vyzná
  -  podpora spřízněných organizací i kampaní (např. SZ a Aid for Korean animals) pokračuje včetně návrhů změn zákona a kontaktů s politiky. Např. v březnu 04 byla konzultována nevyhovující novela zákona na ochranu zvířat se senátorem, panem Mejstříkem, který nám doporučil posílat návrhy změn a opatření vedoucích k nápravě Mgr. Evě Tylové, která z nich měla připravit jakýsi manuál pro renovelizaci zákona Senátem. Pí. Tylová na naše návrhy reagovala sice vstřícně, ale doposud se na Senát neobrátila. Je třeba znovu naléhat na Senát, parlament a vládu ČR
  -  v petiční kampani za účinnou ochranu zvířat proti týrání jsme doposud získali 8.012 podpisů, vzhledem k tomu, že stále přichází další podepsané listy a žádosti o zaslání nových, kampaň pokračuje i nadále
  -  zahájení provozu mobilních vet. ordinací, ani významnější finanční podpora kastrací koček na venkově se společnosti nezdařila, protože MAWT nevyřídila kladně naši žádost o grant, proto tím spíš akutně potřebujeme sehnat fundraisera jehož jediným úkolem bude shánět tolik potřebné peníze
  -  kontakt s veřejností funguje uspokojivě, infocentrum kanceláře společnosti vyřídilo v období od 1. 1. do konce června 04 cca 700 emailů a nespočet tel. dotazů na legislativu, přestupková a trestní řízení, péči a zdraví koček, praktické rady - hotely, zasíťování, adresy útulků apod a v této činnosti pokračuje i nadále
  -  výstava výtvarných dětských prací se zvířecí tematikou se uskutečnila 14. dubna 04 v objektu Základní umělecké školy v Černošicích pod názvem Setkání dětí se světem zvířat a měla obrovský úspěch
  -  Markéta Holečková navrhla tričko s obrázkem kocourka Jukálka a logem společnosti, sestavila a šířila letáky s náborem nových členů společnosti a přepsala rukopis Kočičí pověsti na disketu, ilustrace dokončuje ak. mal. Magdalena Konečná, společnost už jedná s vydavatelstvím Práh o vydání knížky a připravuje se na slavnostní autogramiádu
  -  zhotovení letáku na péči o kočku se ujali členové z Hodonína a Markéta Holečková s Alicí Oppovou byly pověřeny návrhem a zajištěním výroby záložek do knih a samolepek pro MHD, obé by mělo nést logo společnosti

   Ze záznamu zapsala Markéta Holečková a Alice Oppová